Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Malta v indexu digitální ekonomiky a společnosti

Zde naleznete nejnovější analýzy a údaje pro digitalizaci na Maltě, které se týkají témat, jako je konektivita, digitální dovednosti, elektronická veřejná správa a další.

Evropská komise sleduje digitální pokrok členských států prostřednictvím zpráv indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) od roku 2014. Od roku 2023 a v souladu s programem politiky digitální dekády 2030 je nyní DESI začleněn do zprávy o stavu digitální dekády a využíván ke sledování pokroku při plnění digitálních cílů. Můžete také konkrétně odkazovat na zprávy o jednotlivých zemích.

Publikace z roku 2022

Grafický přehled Malty v DESI s hodnocením 6 se skóre 60,9

Publikace z roku 2021

Publikace za rok 2020

2019 publikace

Publikace z roku 2018

Zpráva o pokroku Evropy v digitální oblasti za rok 2017

Zpráva EDPR kombinuje kvantitativní důkazy z indexu DESI (Digital Economy and Society Index) s politickými poznatky jednotlivých zemí, což nám umožňuje sledovat pokrok, kterého jednotlivé členské státy dosáhly v oblasti digitalizace, a poskytnout důležitou zpětnou vazbu pro tvorbu politik na úrovni EU.

EDPR profil Malty: Stáhnout PDF (EN) nebo Stáhnout PDF (MT)

Informační přehledy EDPR o telekomunikacích: Stáhnout PDF (EN)

Index digitální ekonomiky a společnosti 2017

Malta se umístila na 12. místě v DESI 2017. Malta dosahuje nadprůměrné úrovně EU v oblasti širokopásmového připojení, využívání internetu občany, využívání digitálních technologií podniky a poskytováním digitálních veřejných služeb. Malta je evropským lídrem v oblasti pokrytí rychlým širokopásmovým připojením (NGA) a kvality služeb eGovermentu. Hlavním úkolem Malty je zvýšit digitální dovednosti svého obyvatelstva.

Desi profil Malty: Stáhnout celý profil PDF (EN) nebo stáhnout shrnutí PDF (MT)

Publikace z roku 2016

Stáhnout profil země podle indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) ve formátu pdf (EN); shrnutí pdf (MT)

Stáhnout hlavní ukazatele země jako prezentaci energetického bodu (EN)

Stáhnout zprávu o evropské digitální zprávě o pokroku (EDPR*) ve formátu pdf (EN) (MT)

Stáhněte si informační přehledy EDPR o telekomunikacích ve formátu pdf (EN)

* Zpráva EDPR kombinuje kvantitativní důkazy z indexu DESI (Digital Economy and Society Index) s politickými poznatky jednotlivých zemí, což nám umožňuje sledovat pokrok, kterého jednotlivé členské státy dosáhly v oblasti digitalizace, a poskytnout důležitou zpětnou vazbu pro tvorbu politik na úrovni EU.

Související obsah

Souvislosti

Výsledky zemí v oblasti digitalizace

Zprávy o digitální dekádě z roku 2023 nastiňují, jak si každý členský stát vede, pokud jde o základní body digitální dekády: Digitální dovednosti, digitální infrastruktury, digitalizace podniků a digitalizace veřejných služeb.

Viz také