Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

EUR 11 miljun għall-appoġġ tal-kollaborazzjonijiet transfruntiera tal-media u l-media indipendenti

Il-Kummissjoni nediet sejħa ġdida għal proposti taħt Ewropa Kreattiva għas-Sħubijiet tal-Ġurnaliżmu, li talloka total ta’ EUR 11 miljun għal żewġ suġġetti separati: kollaborazzjonijiet transfruntiera tal-media u skemi ta’ finanzjament għall-media indipendenti.

photo of journalist equipment on grey table

iStock photo Getty images plus

L-ewwel suġġett, b’valur ta’ EUR 6 miljun, se jappoġġa l-kollaborazzjoni transfruntiera bejn l-organizzazzjonijiet tal-media tal-aħbarijiet li jiffukaw fuq mudelli ta’ negozju innovattivi, proġetti ġurnalistiċi, jew it-tnejn li huma. Il-finanzjament huwa mmirat lejn konsorzji ta’ organizzazzjonijiet tal-media (jiġifieri mezzi tal-media mingħajr skop ta’ qligħ, pubbliċi u privati, assoċjazzjonijiet tal-media, NGOs, eċċ.) fit-trawwim tat-trasformazzjoni tal-media, ir-rapportar affidabbli u l-ħiliet għall-professjonisti tal-media tal-aħbarijiet, fost l-oħrajn.

It-tieni suġġett, b’valur ta’ EUR 5 miljun, ifittex li jappoġġa s-setturi tal-media tal-aħbarijiet li huma partikolarment rilevanti għad-dibattitu demokratiku u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini. Dan se jimmira lejn l-istabbiliment u d-distribuzzjoni ta’ skemi ta’ finanzjament għall-media lokali jew reġjonali, il-media komunitarja, il-ġurnaliżmu investigattiv, kif ukoll il-media speċjalizzata fl-aħbarijiet ta’ interess pubbliku. Is-sejħa hija għalhekk miftuħa għal organizzazzjonijiet (jiġifieri assoċjazzjonijiet tal-midja, NGOs, soċjetà ċivili, ċentri ta’ riċerka, universitajiet, eċċ.) b’esperjenza fil-midja u li jistgħu jaġixxu bħala intermedjarji biex jappoġġaw is-setturi tal-midja tal-aħbarijiet l-aktar fil-bżonn.

L-iskadenza għall-applikazzjonijiet hija l-14 ta’ Frar 2024, bil-proġetti mistennija li jibdew lejn tmiem l-2024. L-applikanti jistgħu jagħżlu s-suġġett rilevanti għall-interess tagħhom jew japplikaw għat-tnejn lihuma. Il-finanzjament jiġi pprovdut filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ l-indipendenza editorjali tal-media. Ser issirsessjoni ta’ informazzjonifis-6 ta’ Diċembru u ħarsa ġenerali lejn l-appoġġ tal-UE għas-settur tal-media tal-aħbarijiet hija disponibbli hawnhekk.

Wara t-tnedijatal-ewwel sejħa fl-2021, segwita minn dawktal-2022 u l-2023 , din issa hija l-4 sejħa għal sħubija ġurnalistika. Il-Kummissjoni ddeċidiet li ssaħħaħ l-appoġġ tagħha għas-settur tal-midja bħala parti mill-Pjanijiet ta’ Azzjoni Ewropej għad-Demokrazija u l-Midja u l-Awdjoviżiv. Iż-żieda fil-finanzjament għas-settur timxi id f’id ma’ inizjattivi leġiżlattivi bħall-Att Ewropew dwar il-Libertà tal-Media.

Aktar informazzjoni dwar Ewropa Kreattiva