Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Innovatieradar

De Innovation Radar richt zich op het identificeren van innovaties met een hoog potentieel en belangrijke innovators in door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieprojecten.

Wat is de innovatieradar?

De Innovatieradar is gebaseerd op een methodologie die is ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek. De gegevens die met deze methode worden verzameld, worden gebruikt om door de EU gefinancierde innovaties te categoriseren in termen van marktrijpheid en disruptief potentieel, op basis van door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie ontwikkelde indicatorsystemen. Het ondersteunt innovators door een reeks gerichte acties voor te stellen om hen te helpen hun potentieel op de markt te benutten.

Het verzamelt niet alleen datasets over innovatief potentieel, maar zorgt er ook voor dat door de EU gefinancierde onderzoekers en innovators tijdens hun project deskundig advies krijgen over de meest geschikte stappen om met hun innovatie de markt te bereiken.

Linken met investeerders

De Innovation Radar wil een gestage stroom van veelbelovende technologiebedrijven creëren die zich kunnen opschalen naar toekomstige industriële kampioenen. Het wordt hierin ondersteund door het door de EU gefinancierde project Dealflow, dat investeerders koppelt aan investeringsmogelijkheden die worden gepresenteerd door resultaten van het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de EU.

De gegevens over innovatieradar zullen ook de basis vormen voor nieuwe „tech due-diligence”-centra in heel Europa, die zullen worden geïntroduceerd in het kader van de kmo-strategie (.pdf) van de Europese Commissie. Met dit initiatief zal de Commissie een proefproject medefinancieren om verschillende „tech-due diligence”-centra op te richten die diensten zullen aanbieden die het mogelijk maken Europese hightechstart-ups en latere tech-kmo’s nauwkeuriger te waarderen op basis van hun technologie- en intellectuele-eigendomsportefeuilles.

Het platform voor innovatieradar

De Commissie heeft tijdens de Digitale Dag 2018 in Brussel een datagestuurd online-instrument voor innovatieradar gelanceerd. Het instrument maakt informatie over door de EU gefinancierde innovaties openbaar. Het Innovation Radar platform is ook beschikbaar als smartphone app (iOS en Android).

De innovatieradarprijs

Met behulp van de radar worden de beste door de EU gefinancierde innovators geïdentificeerd om te concurreren met hun door de EU gefinancierde innovatie voor de jaarlijkse innovatieradarprijs. De prijs voor 2022 werd gewonnen door NVision Imaging Technologies uit Duitsland voor hun „Cell level Metabolic MRI” die laat zien hoe kwantumtechnologie de MRI-capaciteit bij het detecteren van de werkzaamheid van medische behandelingen in een vroeg stadium aanzienlijk kan verbeteren.

De Innovatieradar en de EU-landen

De EU-landen hebben de waarde en de noodzaak van een dergelijk instrument erkend en tot op heden hebben de ministers van 23 landen de verklaring inzake innovatieradar (.pdf) ondertekend, die op de Digitale Dag 2018 werd gelanceerd.

De landen die de verklaring hebben ondertekend, delen de ambitie van de Commissie om de innovatieradar te gebruiken om de opkomst van een dynamisch ecosysteem rond de output van EU-hersearcg- en innovatieprogramma’s te bevorderen. Ze tonen ook hun inzet om samen te werken met de Europese Commissie om de innovatieradar te verbeteren en de Radar-methodologie te testen in nationale en regionale onderzoeks- en innovatieprogramma’s.

Laatste nieuws