Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Inovācijas radars

Inovācijas radars koncentrējas uz augsta potenciāla inovāciju un galveno novatoru apzināšanu ES finansētos pētniecības un inovācijas projektos.

Kas ir inovācijas radars?

Inovācijas radara pamatā ir Kopīgā pētniecības centra izstrādātā metodika. Ar šo metodi savāktie dati tiek izmantoti, lai kategorizētu ES finansētās inovācijas tirgus brieduma un revolucionārā potenciāla ziņā, pamatojoties uz Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra izstrādātajām rādītāju sistēmām. Tā atbalsta novatorus, ierosinot virkni mērķtiecīgu darbību, lai palīdzētu tiem īstenot savu potenciālu tirgū.

Tā ne tikai apkopo datu kopas par inovācijas potenciālu, bet arī nodrošina, ka ES finansētie pētnieki un novatori sava projekta laikā saņem ekspertu konsultācijas par vispiemērotākajiem pasākumiem, lai sasniegtu tirgu ar savu inovāciju.

Saikne ar investoriem

Inovācijas radara mērķis ir radīt stabilu daudzsološu tehnoloģiju uzņēmumu plūsmu, kas var izvērsties par nākotnes rūpniecības līderiem. To atbalsta ES finansētais projekts Dealflow, kas sasaista ieguldītājus ar ieguldījumu iespējām, ko sniedz rezultāti, kuri izriet no ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020”.

Inovācijas radara dati būs arī pamats jauniem tehnoloģiju pienācīgas pārbaudes centriem visā Eiropā, kas tiks ieviesti kā daļa no Eiropas Komisijas MVU stratēģijas (.pdf). Ar šo iniciatīvu Komisija līdzfinansēs izmēģinājuma projektu, lai izveidotu vairākus tehnoloģiju uzticamības pārbaudes centrus, kas piedāvās pakalpojumus, kas ļaus precīzāk novērtēt Eiropas augsto tehnoloģiju jaunuzņēmumus un vēlākā posma tehnoloģiju MVU, pamatojoties uz to tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma portfeļiem.

Inovācijas radaru platforma

Komisija 2018. gada Digitālajā dienā Briselē izveidoja uz inovācijas radara datiem balstītu tiešsaistes rīku. Šis rīks dara publiski pieejamu informāciju par ES finansētām inovācijām. Inovācijas radaru platforma ir pieejama arī kā viedtālruņa lietotne (iOS un Android).

Inovācijas radara balva

Izmantojot radaru, ir identificēti labākie ES finansētie novatori, kas konkurē ar saviem ES finansētajiem jauninājumiem ikgadējās inovācijas Radara balvas saņemšanai. 2022. gada balvu ieguva NVision Imaging Technologies no Vācijas par “Cell līmeņa metabolisma MRI”, kas parāda, kā kvantu tehnoloģija var ievērojami uzlabot MRI spējas noteikt ārstēšanas efektivitāti agrīnā stadijā.

Inovācijas radars un ES valstis

ES valstis ir atzinušas šāda instrumenta vērtību un nepieciešamību, un līdz šim 23 valstu ministri ir parakstījuši Inovācijas radara deklarāciju (.pdf), kas tika uzsākta 2018. gada Digitālajā dienā.

Valstīm, kuras ir parakstījušas deklarāciju, ir kopīgs Komisijas mērķis izmantot inovācijas radaru, lai veicinātu dinamiskas ekosistēmas veidošanos ap ES izpētes un inovācijas programmu rezultātiem. Viņi arī apliecina savu apņemšanos sadarboties ar Eiropas Komisiju, lai uzlabotu inovācijas radaru un izmēģinātu radara metodiku valsts un reģionālajās pētniecības un inovācijas programmās.

Jaunākās ziņas