Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Inovācijas radars

Inovācijas radars koncentrējas uz augsta potenciāla inovāciju un galveno novatoru identificēšanu ES finansētos pētniecības un inovācijas projektos.

Kas ir inovācijas radars?

Inovācijas radars ir balstīts uz Kopīgā pētniecības centra izstrādāto metodiku. Ar šo metodi savāktos datus izmanto, lai klasificētu ES finansētās inovācijas tirgus gatavības un revolucionārā potenciāla ziņā, pamatojoties uz Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra izstrādātajām rādītāju sistēmām. Tā atbalsta novatorus, ierosinot virkni mērķtiecīgu pasākumu, lai palīdzētu tiem īstenot savu potenciālu tirgū.

Tā ne tikai apkopo datu kopas par inovatīvu potenciālu, bet arī nodrošina, ka ES finansētie pētnieki un novatori sava projekta laikā saņem ekspertu padomus par vispiemērotākajiem pasākumiem, lai ar savu inovāciju sasniegtu tirgu.

Saikne ar ieguldītājiem

Inovācijas radara mērķis ir radīt stabilu daudzsološu tehnoloģiju uzņēmumu plūsmu, kas var kļūt par nākotnes rūpniecības čempioniem. To atbalsta ES finansētā projektu darījumu plūsma, kas investorus saista ar ieguldījumu iespējām, ko sniedz ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” rezultāti.

Inovācijas radara dati kalpos arī par pamatu jauniem “tehnoloģiju pienācīgas pārbaudes” centriem visā Eiropā, kas tiks ieviesti kā daļa no Eiropas Komisijas MVU stratēģijas (.pdf). Ar šo iniciatīvu Komisija līdzfinansēs izmēģinājuma projektu, lai izveidotu vairākus “tehnoloģiju uzticamības pārbaudes” centrus, kas piedāvās pakalpojumus, kuri ļaus precīzāk novērtēt Eiropas augsto tehnoloģiju jaunuzņēmumus un vēlākā posma tehnoloģiju MVU, pamatojoties uz to tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma portfeļiem.

Inovācijas radaru platforma

2018. gada Digitālajā dienā Briselē Komisija ieviesa uz datiem balstītu inovācijas radara tiešsaistes rīku. Šis rīks dara publiski pieejamu informāciju par ES finansētām inovācijām. Inovācijas radara platforma ir pieejama arī kā viedtālruņa lietotne (iOS un Android).

Inovācijas radara balva

Izmantojot radaru, tiek noteikti labākie ES finansētie novatori, lai konkurētu ar savu ES finansēto inovāciju ikgadējās inovācijas radara balvas saņemšanai. 2022. gada balvu ieguva NVision Imaging Technologies no Vācijas par to “Cell level Metabolic MRI”, kas parāda, kā kvantu tehnoloģija var būtiski uzlabot MRA spējas atklāt medicīniskās ārstēšanas efektivitāti agrīnā stadijā.

Inovācijas radars un ES valstis

ES valstis ir atzinušas šāda rīka vērtību un nepieciešamību, un līdz šim ministri no 23 valstīm ir parakstījuši inovācijas radara deklarāciju (.pdf), kas tika uzsākta 2018. gada digitālajā dienā.

Valstis, kas parakstījušas deklarāciju, atbalsta Komisijas mērķi izmantot inovācijas radaru, lai veicinātu dinamiskas ekosistēmas veidošanos ap ES atdzimšanas un inovācijas programmu rezultātiem. Tās arī apliecina savu apņemšanos sadarboties ar Eiropas Komisiju, lai uzlabotu inovācijas radaru un izmēģinātu radara metodoloģiju valstu un reģionālajās pētniecības un inovācijas programmās.

Jaunākās ziņas