Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven
Event | Publicatie

Webinar voor de testinfrastructuur voor big data

De testinfrastructuur voor big data (BDTI), die door de Europese Commissie wordt aangeboden in het kader van het programma Digitaal Europa, ondersteunt lokale, regionale en nationale overheden in de EU met de nodige technische documentatie, opensourcetools en -diensten om oplossingen voor prototypeanalyse te testen en te testen.

BDTI stelt overheidsdiensten in staat zich te concentreren op het verzamelen van kennis, inzicht en waarde op basis van overheidsinformatie, in plaats van een complexe experimentele omgeving op te zetten en in stand te houden.

Als u een overheidsinstantie of -agentschap bent, ontdek dan hoe BDTI u kan helpen nieuwe manieren te vinden om datagestuurde inzichten te trekken voor strategische besluitvorming.

Tijdens het webinar krijgt u de gelegenheid om meer te weten te komen over de door BDTI aangeboden diensten, de voordelen ervan en de stappen die nodig zijn om een proefproject aan te vragen. 

Daarnaast zal ons technisch BDTI-team u alle opensourcecomponenten van BDTI laten zien en u een praktijkvoorbeeld geven over de Europese Green Deal, waaruit blijkt hoe BDTI kan bijdragen aan de verbetering van het welzijn en de gezondheid van burgers en toekomstige generaties door het continent klimaatneutraal te maken.

Onze diensten enonderdelencontroleren

U kunt zich inschrijven voor het evenement tot en met 9 mei 2022 om 12 uur 00 uur.

Opname van het webinar

Presentatie: Testinfrastructuur voor big data — Van Hype naar actie

Agenda

• 3 uur CET
Inleiding tot het programma Digitaal Europa

• 3.05 PM
CET BDTI in een notendop

• 3.15 PM
Dienstarchitectuur CET BDTI

• 3.35 PM
CET BDTI Hands-on use: Ondersteuning van de dataruimte van de Green Deal: Het creëren van inzichten op basis van gegevens over elektrisch vervoer in de EU.

• 4.05 uur CET-ondersteuning? Hoe
kunt u een aanvraag indienen?

• 4.15
uur CET Q-sessie

• 4.30 PM CET
Afsluiting van het webinar

Onze sprekers

 

BDTI Hands-on use case

Ondersteuning van de dataruimte van de Green Deal: Het creëren van inzichten op basis van gegevens over elektrisch vervoer in de EU

De Europese Green Deal heeft tot doel het welzijn en de gezondheid van burgers en toekomstige generaties te verbeteren door het continent „klimaatneutraal” te maken. Deze neutraliteit vereist dat verschillende maatregelen worden genomen, in alle sectoren samen.  

De vervoerssector is een prominente sector, waar de doelstelling tweeledig is: de uitstoot van broeikasgassen en het energieverbruik verminderen. De vooruitgang in de richting van een emissievrij vervoerssysteem zal sterk worden aangestuurd door de verschuiving naar koolstofvrije brandstoffen, zoals brandstoffen op basis van elektriciteit.  

Vandaag gebruiken we BDTI om verschillende datasets te analyseren (aantal elektrische laadpunten per regio, landgebied per regio, volume passagiersvervoer enz.) en inzicht te krijgen in de mate waarin de EU zich heeft ontwikkeld in haar verschuiving naar elektrisch vervoer.

Privacyverklaring