Skip to main content
Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope
Event | Objava

Spletni seminar o infrastrukturi za preskušanje masovnih podatkov

Infrastruktura za testiranje masovnih podatkov (Big Data Test Infrastructure – BDTI), ki jo zagotavlja Evropska komisija v okviru programa za digitalno Evropo, podpira lokalne, regionalne in nacionalne javne uprave EU s potrebno tehnično dokumentacijo, odprtokodnimi orodji in storitvami za preskušanje in prototip analitičnih rešitev.

Združenje BDTI javnim upravam omogoča, da se osredotočijo na zbiranje znanja, vpogleda in vrednosti iz informacij javnega sektorja, namesto da bi vzpostavile in vzdrževale kompleksno eksperimentalno okolje.

Če ste subjekt ali agencija javnega sektorja, odkrijte, kako vam lahko ZDTI pomaga najti nove načine za pridobivanje vpogledov, ki temeljijo na podatkih, za strateško odločanje.

Na spletnem seminarju boste lahko izvedeli o storitvah, ki jih ponuja združenje BDTI, koristih, ki jih lahko prinese, in korakih, potrebnih za prijavo na pilotni projekt. 

Poleg tega vam bo naša tehnična ekipa ZDTI prikazala vse odprtokodne komponente, ki jih zagotavlja združenje BDTI, in vam zagotovila praktični primer uporabe evropskega zelenega dogovora, v katerem bo prikazano, kako lahko ZDTI prispeva k izboljšanju dobrega počutja in zdravja državljanov in prihodnjih generacij, tako da bo celina postala podnebno nevtralna.

Preverite naše storitve in sestavne dele

Za udeležbo na dogodku se lahko prijavite do 9. maja 2022 do 12.00.

Snemanje spletnega seminarja

Predstavitev: Preskuševalna infrastruktura za velepodatke – od hipe do delovanja

Napovednik

• 3 PM CET
Uvod v program za digitalno Evropo

• 3.05 PM
CET BDTI na kratko

• 3.15 PM CET
Storitvena arhitektura BDTI

• 3.35 PM
CET BDTI Hands-on use: Podpiranje podatkovnega prostora za zeleni dogovor: Pridobivanje spoznanj iz podatkov EU o električnem prometu.

• 4.05 PM
Podpora CET & kako se prijaviti

• 4.15 Posebna seja za vprašanja in
odgovore po srednjeevropskem času

• 4.30 PM
CET Zaključek spletnega seminarja

Naši govorniki

 

Primer uporabe ZDTI Hands-on use

Podpiranje podatkovnega prostora za zeleni dogovor: Pridobivanje spoznanj iz podatkov EU o električnem prometu

Cilj evropskega zelenega dogovora je izboljšati dobro počutje in zdravje državljanov in prihodnjih generacij, tako da celina postane podnebno nevtralna. Ta nevtralnost bo zahtevala sprejetje različnih ukrepov v vseh sektorjih skupaj.  

Prometni sektor je pomemben in ima dvojni cilj: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in porabe energije. Napredek k brezemisijskemu prometnemu sistemu bo močno spodbudil prehod na brezogljična goriva, kot so goriva, ki temeljijo na električni energiji.  

Danes uporabljamo ZDTI za analizo različnih naborov podatkov (število električnih polnilnih mest na regijo, območje kopnega na regijo, obseg potniškega prometa itd.) in vpogled v to, kako se je EU razvijala pri prehodu na električni promet.

Izjava o varstvu podatkov