Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Commissie verwelkomt politiek akkoord over lancering van IRIS², het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit

De Commissie is ingenomen met het politieke akkoord dat het Europees Parlement en de EU-lidstaten op 17 november hebben bereikt over het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit 2023-2027, met een begroting van 2.4 miljard euro.

photo of a satellite flying over Europe and Northern Africa

iStock photo Getty images plus

 Het programma is gericht op de uitrol van een satellietconstellatie van de EU, genaamd „IRIS²” (infrastructuur voor veerkracht, interconnectiviteit en beveiliging per satelliet). De onderhandelingen zijn inmiddels afgerond, waardoor het pad is geëffend voor de definitieve goedkeuring van de wettekst door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Volledig persbericht