Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Комисията приветства политическото споразумение за стартиране на IRIS² — програмата на Съюза за сигурна свързаност

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато на 17 ноември между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, относно програмата на Съюза за сигурна свързаност за периода 2023—2027 г. с бюджет от 2.4 милиарда евро.

photo of a satellite flying over Europe and Northern Africa

iStock photo Getty images plus

 Програмата има за цел разгръщането на мрежа от спътници на ЕС, наречена „IRIS²“ (инфраструктура за устойчивост, взаимосвързаност и сигурност чрез спътник). Преговорите приключиха, което проправя пътя за окончателното одобрение на правния текст от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

Пълен текст на съобщението за печата