Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

EU en Verenigde Staten versterken samenwerking op het gebied van cyberbeveiliging

De EU en de Verenigde Staten hebben een belangrijke stap gezet om hun wederzijdse cyberweerbaarheid verder te versterken en een veilige mondiale cyberruimte te bevorderen.

EU and United States enhance cooperation on cybersecurity

iStock photo Getty images plus

Tijdens zijn bezoek aan Washington D.C., Thierry Breton, legde commissaris voor Interne Markt een gezamenlijke verklaringaf met Alejandro N. Mayorkas, minister van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten, waarin hij wees op het belang van samenwerking tussen gelijkgestemde partners om een voortdurend veranderend cyberdreigingslandschap aan te pakken.

Zij bespraken het gezamenlijke actieplan van deEU en de VS voor cyberveilige producten, een resultaat van de top EU-VS in oktober 2023, waarin de stappen worden geschetst voor verdere samenwerking tussen de Commissie en de relevante regelgevende instanties van de VS om het pad te effenen voor wederzijdse erkenning van cyberbeveiligingsvereisten voor hardware en software voor consumentenproducten van het internet der dingen. Het actieplan bouwt voort op het kader van de EU-wet inzake cyberweerbaarheiden het voorgestelde programma van de VS voor cyberbeveiligingskeurmerken voor cyberbeveiliging.

Beide partijen kwamen ook overeen de samenwerking op het gebied van de bescherming van kritieke infrastructuur, crisisbeheersing, softwarebeveiliging, postkwantumcryptografie en cyberbeveiliging van artificiële intelligentie te bevorderen in het kader van de cyberdialoog tussen de EU en de VS. Voorts kondigde de EU aan dat zij zich zal aansluiten bij de beleidsverklaring van het door de VS geleide mondiale Counter Ransomware-initiatief, waarin de EU en haar overheidsinstanties van 27 lidstaten zich ertoe verbinden geen losgeld te betalen aan cybercriminelen.

Commissaris Thierry Breton concludeerde :

Samen met onze Amerikaanse partners handelen we snel en ambitieus om de toenemende dreiging van kwaadwillige cyberactoren op alle fronten tegen te gaan. Ten eerste zullen we met het gezamenlijke actieplan voor cyberveilige producten nu concreet samenwerken om een trans-Atlantische markt voor betrouwbare digitale producten te bevorderen en onze strenge cyberbeveiligingsnormen wereldwijd te bevorderen. Bovendien verbinden wij ons er krachtig toe dat noch de instellingen, organen en agentschappen van de EU, noch de nationale overheidsinstanties van onze lidstaten aan dergelijke cybercriminelen losgeld zullen betalen.  

Meer informatie