Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

EU in ZDA krepijo sodelovanje na področju kibernetske varnosti

EU in Združene države Amerike so naredile pomemben korak k nadaljnji krepitvi medsebojne kibernetske odpornosti in spodbujanju varnega svetovnega kibernetskega prostora.

EU and United States enhance cooperation on cybersecurity

iStock photo Getty images plus

Komisar za notranji trg Thierry Breton je med obiskom v Washingtonu dal skupno izjavo z ameriškimministrom za domovinsko varnost Alejandrom N. Mayorkasom, v kateri je opozoril na pomen sodelovanja med podobno mislečimi partnerji pri obravnavanju nenehno spreminjajočega se okolja kibernetskih groženj.

Razpravljali so o skupnem akcijskem načrtuEU in ZDA za kibernetsko varnost, ki je rezultat vrha EU-ZDA oktobra 2023 in vkaterem so opisani koraki za nadaljnje sodelovanje med Komisijo in ustreznimi regulativnimi agencijami ZDA, da bi pripravili podlago za preučitev vzajemnega priznavanja zahtev glede kibernetske varnosti na področju potrošniških izdelkov strojne in programske opreme interneta stvari. Akcijski načrt temelji na okviru akta EU o kibernetski odpornostiin predlaganem ameriškem programu za označevanje kibernetske varnosti v zakonu o znaku kibernetske varnosti.

Obe strani sta se dogovorili tudi o nadaljnjem sodelovanju na področju zaščite kritične infrastrukture, kriznega upravljanja, varnosti programske opreme, postkvantne kriptografije in kibernetske varnosti umetne inteligence v okviru kibernetskega dialoga med EU in ZDA. Poleg tega je EU napovedala, da se bo pridružila izjavi o politiki svetovne pobude za boj proti izsiljevalskemu programju pod vodstvom ZDA, s katero se bodo EU in njeni vladni organi 27 držav članic zavezali, da ne bodo plačevali odkupnine kibernetskim kriminalcem.

Komisar Thierry Breton je sklenil:

Skupaj z ameriškimi partnerji hitro in ambiciozno ukrepamo, da bi se zoperstavili vse večji grožnji zlonamernih kibernetskih akterjev na vseh področjih. Prvič, z vzpostavljenim skupnim akcijskim načrtom za kibernetsko varnost izdelkov bomo zdaj konkretno sodelovali pri spodbujanju čezatlantskega trga za zaupanja vredne digitalne izdelke in spodbujanju naših visokih standardov kibernetske varnosti na svetovni ravni. Poleg tega smo se trdno zavezali, da niti institucije, organi in agencije EU niti nacionalni vladni organi držav članic ne bodo plačevali odkupnine takim kibernetskim kriminalcem.  

Več informacij