Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicatie

Verslag 2023 over de stand van het digitale decennium

In het eerste verslag over de stand van het digitale decennium wordt de balans opgemaakt van de vorderingen van de EU in de richting van een succesvolle digitale transformatie, zoals uiteengezet in het beleidsprogramma voor het digitale decennium 2030.

logo 2023 Report on the state of the Digital Decade

In dit verslag wordt benadrukt dat de collectieve inspanningen moeten worden versneld en verdiept, onder meer door middel van beleidsmaatregelen en investeringen in digitale technologieën, vaardigheden en infrastructuur.  

Op basis hiervan bevat het verslag concrete aanbevelingen aan de lidstaten voorafgaand aan de goedkeuring van hun nationale strategische routekaarten en voor hun toekomstige aanpassingen.  

Dit verslag omvat ook de monitoring van de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium, waarin de visie van de EU op digitale transformatie wordt omgezet in beginselen en verbintenissen. 

 

De taalversies van het verslag en de bijlage zullen later op deze pagina beschikbaar zijn.

Downloads

2023 Report on the state of the Digital Decade
Downloaden 
Annex - All Member States
Downloaden 
Lithuania
Downloaden 
Luxembourg
Downloaden 
Netherlands
Downloaden 

Related content

benchmark inzake e-overheid 2023

Report / Study | 26 September 2023

De benchmark voor e-overheid monitort de digitalisering van overheidsdiensten in Europa. Dit verslag toont de digitale transformatie van overheden in 2021 en 2022.

Breedbanddekking in Europa 2022

Report / Study | 27 September 2023

De studie over breedbanddekking 2022 monitort de vooruitgang van de lidstaten bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het beleidsprogramma voor het digitale decennium, namelijk: „Gigabitconnectiviteit voor iedereen tegen 2030” en „ten minste 5G in alle bevolkte gebieden”.

Kernpunten — Verslag over het digitale decennium 2023

Report / Study | 27 September 2023

Dit document vormt een aanvulling op het verslag over de staat van het digitale decennium en heeft betrekking op de vier gebieden die in de mededeling over het digitale kompas zijn aangemerkt als essentieel voor de digitale transformatie van de Unie (kernpunten).

Ontwikkeling van indicatoren voor het digitale decennium van de e-gezondheidszorg 2022

Report / Study | 26 September 2023

Dit verslag bevat de resultaten van de basisbeoordeling van de stand van zaken van de EU-27-landen (plus IJsland en Noorwegen) met betrekking tot de verwezenlijking van de doelstelling van het beleidsprogramma voor het digitale decennium voor 2030, namelijk dat 100 % van de EU-burgers tegen 2030 toegang heeft tot elektronische patiëntendossiers.