Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven

Big data

Data is een belangrijke troef geworden voor de economie en onze samenlevingen en de noodzaak om „big data” te begrijpen leidt tot innovaties in de technologie.

    evocatie van het concept van big data

© GettyImages-889994504 Iaremenko

Big data verwijst naar grote hoeveelheden data die zeer snel worden geproduceerd door een groot aantal verschillende bronnen. Gegevens kunnen worden gemaakt door mensen of gegenereerd door machines, zoals sensoren die klimaatinformatie verzamelen, satellietbeelden, digitale foto’s en video’s, transactierecords, GPS-signalen en meer. Het heeft betrekking op vele sectoren, van gezondheidszorg tot vervoer tot energie.

Het genereren van waarde in de verschillende stadia van de datawaardeketen zal centraal staan in de toekomstige kenniseconomie. Goed gebruik van gegevens kan ook kansen bieden voor meer traditionele sectoren zoals vervoer, gezondheid of productie. Verbeterde analyse en verwerking van gegevens, met name van big data, zal het mogelijk maken om:

  • de Europese dienstensectoren te transformeren door een breed scala aan innovatieve informatieproducten en -diensten te genereren;
  • verhogen van de productiviteit van alle sectoren van de economie door middel van verbeterde business intelligence;
  • veel van de uitdagingen waarmee onze samenlevingen worden geconfronteerd efficiënter aan te pakken;
  • het onderzoek te verbeteren en innovatie te versnellen;
  • het realiseren van kostenbesparingen door meer gepersonaliseerde diensten;
  • verhoging van de efficiëntie in de publieke sector.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Genomes-initiatief van 1 + miljoen: Ierland en Frankrijk sluiten zich aan bij het EU-initiatief inzake het delen van genetische gegevens voor onderzoek

Ierland en Frankrijk hebben zich aangesloten bij het Europees initiatief voor de koppeling van genoomdatabanken, dat in 2018 van start is gegaan om het delen van gezondheidsgegevens over de grenzen heen mogelijk te maken als een manier om het inzicht in en de preventie en behandeling van ziekten te verbeteren. Genomische databanken bevatten verzamelingen DNA-gegevens, die wetenschappers en artsen kunnen gebruiken om het onderzoek naar precisiegeneeskunde en de opsporing en preventie van ziekten te bevorderen.

PRESS RELEASE |
Digitale rechten en beginselen: een digitale transformatie voor EU-burgers

De Commissie is ingenomen met het akkoord dat gisteren met het Parlement en de Raad is bereikt over de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen. De in januari voorgestelde verklaring vormt een duidelijk referentiepunt voor het soort digitale transformatie waarbij de mens centraal staat en die de EU in binnen- en buitenland bevordert en verdedigt.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Een Europese strategie voor gegevens

De datastrategie is gericht op het op de eerste plaats stellen van mensen in de ontwikkeling van technologie en het verdedigen en bevorderen van Europese waarden en rechten in de digitale wereld.

Zoek verder

Big Data Test Infrastructuur: Voor wie is het?

De dienst Big Data Test Infrastructure is beschikbaar voor Europese overheidsdiensten die geïnteresseerd zijn in het testen van analysetools en -normen om het potentieel van hun gegevens te benutten.

Big Data Test Infrastructuur

De Big Data Test Infrastructure (BDTI) van de Commissie helpt overheidsdiensten efficiënter te zijn door middel van big data.

Zie ook

Gegevenswet

The Data Act is a key measure for making more data available for use in line with EU rules and values.

Europese wet inzake gegevensbeheer

Een Europese wet inzake gegevensbeheer, die volledig in overeenstemming is met de waarden en beginselen van de EU, zal aanzienlijke voordelen opleveren voor EU-burgers en -bedrijven.