Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Big data

Data is een belangrijke troef geworden voor de economie en onze samenlevingen en de noodzaak om „big data” te begrijpen leidt tot innovaties in de technologie.

    evocatie van het concept van big data

© GettyImages-889994504 Iaremenko

Big data verwijst naar grote hoeveelheden data die zeer snel worden geproduceerd door een groot aantal verschillende bronnen. Gegevens kunnen worden gemaakt door mensen of gegenereerd door machines, zoals sensoren die klimaatinformatie verzamelen, satellietbeelden, digitale foto’s en video’s, transactierecords, GPS-signalen en meer. Het heeft betrekking op vele sectoren, van gezondheidszorg tot vervoer tot energie.

Het genereren van waarde in de verschillende stadia van de datawaardeketen zal centraal staan in de toekomstige kenniseconomie. Goed gebruik van gegevens kan ook kansen bieden voor meer traditionele sectoren zoals vervoer, gezondheid of productie. Verbeterde analyse en verwerking van gegevens, met name van big data, zal het mogelijk maken om:

  • de Europese dienstensectoren te transformeren door een breed scala aan innovatieve informatieproducten en -diensten te genereren;
  • verhogen van de productiviteit van alle sectoren van de economie door middel van verbeterde business intelligence;
  • veel van de uitdagingen waarmee onze samenlevingen worden geconfronteerd efficiënter aan te pakken;
  • het onderzoek te verbeteren en innovatie te versnellen;
  • het realiseren van kostenbesparingen door meer gepersonaliseerde diensten;
  • verhoging van de efficiëntie in de publieke sector.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie roept 18 lidstaten op de EU-datagovernanceverordening na te leven

De Europese Commissie heeft besloten inbreukprocedures in te leiden door een aanmaningsbrief te sturen naar 18 lidstaten die de verantwoordelijke autoriteiten voor de uitvoering van de datagovernanceverordening niet hebben aangewezen of die niet hebben aangetoond dat deze autoriteiten bevoegd zijn om de door de verordening vereiste taken uit te voeren.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Een Europese datastrategie

De datastrategie richt zich op het op de eerste plaats zetten van mensen in de ontwikkeling van technologie en het verdedigen en bevorderen van Europese waarden en rechten in de digitale wereld.

Zoek verder

Big Data Test Infrastructuur: Voor wie is het?

De dienst Big Data Test Infrastructure is beschikbaar voor Europese overheidsdiensten die geïnteresseerd zijn in het testen van analysetools en -normen om het potentieel van hun gegevens te benutten.

Zie ook

Gegevenswet

De Data Act is een alomvattend initiatief om de uitdagingen aan te pakken en de kansen van gegevens in de Europese Unie te ontsluiten, waarbij de nadruk wordt gelegd op eerlijke toegang en gebruikersrechten en tegelijkertijd de bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Europese wet inzake datagovernance

Een Europese wet inzake datagovernance, die volledig in overeenstemming is met de waarden en beginselen van de EU, zal aanzienlijke voordelen opleveren voor EU-burgers en -bedrijven.