Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Een Europese strategie voor gegevens

De datastrategie is gericht op het op de eerste plaats stellen van mensen in de ontwikkeling van technologie en het verdedigen en bevorderen van Europese waarden en rechten in de digitale wereld.

  Visuele weergave van gegevens

Gegevens zijn een essentiële hulpbron voor economische groei, concurrentievermogen, innovatie, het scheppen van banen en maatschappelijke vooruitgang in het algemeen.

De Europese datastrategie heeft tot doel een interne datamarkt tot stand te brengen die Europa’s mondiale concurrentievermogen en gegevenssoevereiniteit zal waarborgen. Gemeenschappelijke Europese dataruimten zullen ervoor zorgen dat er meer gegevens beschikbaar komen voor gebruik in de economie en de samenleving, terwijl de bedrijven en personen die de gegevens genereren, onder controle blijven.

Datagestuurde applicaties zullen burgers en bedrijven op vele manieren ten goede komen. Zij kunnen:

 • verbetering van de gezondheidszorg
 • veiligere en schonere transportsystemen creëren
 • nieuwe producten en diensten genereren
 • de kosten van openbare diensten verlagen
 • duurzaamheid en energie-efficiëntie verbeteren

De Commissie heeft in het kader van haar gegevensstrategie een verordening inzake Europese gegevensgovernance voorgesteld. Deze nieuwe verordening zal een essentiële rol spelen bij het waarborgen van het leiderschap van de EU op het gebied van de mondiale data-economie.

Op 23 februari 2022 stelde de Commissie een verordening voor betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en gebruik van gegevens (datawet). De Data Act is een belangrijke pijler van de Europese datastrategie. Het hoofddoel is van Europa een leider te maken in de data-economie door het potentieel van de steeds toenemende hoeveelheid industriële gegevens te benutten om de Europese economie en samenleving ten goede te komen. 

Om het leiderschap van de EU in de mondiale data-economie verder te waarborgen, is de Europese datastrategie bedoeld om:

 • wetgevingsmaatregelen inzake gegevensgovernance, toegang en hergebruik vaststellen. Bijvoorbeeld voor het delen van gegevens tussen ondernemingen en overheden ten behoeve van het algemeen belang;
 • gegevens op ruimere schaal beschikbaar te maken door hoogwaardige openbare datasets in de hele EU te openen en het hergebruik ervan gratis toe te staan;
 • 2 miljard EUR te investeren in een Europees project met een hoog effect voor de ontwikkeling van infrastructuur voor gegevensverwerking, instrumenten voor het delen van gegevens, architecturen en governancemechanismen voor bloeiende gegevensuitwisseling en federatie van energie-efficiënte en betrouwbare cloudinfrastructuren en aanverwante diensten;
 • toegang tot veilige, eerlijke en concurrerende clouddiensten mogelijk te maken door de oprichting van een aanbestedingsmarkt voor gegevensverwerkingsdiensten te vergemakkelijken en duidelijkheid te scheppen over het toepasselijke regelgevingskader inzake cloudregels.

Bedrijven zullen meer data beschikbaar hebben om te innoveren als gevolg van de datastrategie. De Europese Commissie heeft al een verslag gepubliceerd over het delen van gegevens tussen bedrijven en overheden (B2G). Het verslag, afkomstig van een deskundigengroep op hoog niveau, bevat een reeks beleids-, juridische en financieringsaanbevelingen die zullen bijdragen tot het delen van B2G-gegevens in het algemeen belang tot een schaalbare, verantwoorde en duurzame praktijk in de EU.

Open consultatie

De openbare raadpleging over de Europese strategie voor gegevens vond plaats van 19 februari tot en met 31 mei 2020. Het samenvattende verslag maakt de balans op van de bijdragen en presenteert voorlopige trends die daaruit voortkomen, waarbij de nadruk ligt op kwantitatieve aspecten.

De Commissie heeft ook een openbare raadpleging gehouden over de gegevenswet, een belangrijk onderdeel van de datastrategie. Het samenvattende verslag geeft een overzicht van de bijdragen. 

Nuttige links

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Data

Data is everywhere and growing at an unprecedented pace. The Commission has developed a European data strategy to help us unlock its benefits.

Zoek verder

Gegevenswet

The Data Act is a key measure for making more data available for use in line with EU rules and values.

Europese wet inzake gegevensbeheer

Een Europese wet inzake gegevensbeheer, die volledig in overeenstemming is met de waarden en beginselen van de EU, zal aanzienlijke voordelen opleveren voor EU-burgers en -bedrijven.

Big data

Data is een belangrijke troef geworden voor de economie en onze samenlevingen en de noodzaak om „big data” te begrijpen leidt tot innovaties in de technologie.

Zie ook

Cloud computing

De Commissie wil de toegang tot veilige, duurzame en interoperabele cloudinfrastructuren en -diensten voor Europese bedrijven mogelijk maken.

Overige