Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Date mari

Datele au devenit un atu esențial pentru economie și societățile noastre, iar nevoia de a înțelege „big data” conduce la inovații în tehnologie.

    evocarea conceptului de Big Data

© GettyImages-889994504 Iaremenko

Volumele mari de date se referă la cantități mari de date produse foarte rapid de un număr mare de surse diverse. Datele pot fi create de oameni sau generate de mașini, cum ar fi senzorii care colectează informații climatice, imagini prin satelit, imagini digitale și videoclipuri, înregistrări de tranzacții de cumpărare, semnale GPS și multe altele. Acesta acoperă multe sectoare, de la asistență medicală la transport și energie.

Generarea de valoare în diferitele etape ale lanțului valoric al datelor se va afla în centrul viitoarei economii bazate pe cunoaștere. Buna utilizare a datelor poate oferi, de asemenea, oportunități pentru sectoare mai tradiționale, cum ar fi transporturile, sănătatea sau industria prelucrătoare. Îmbunătățirea analizei și a prelucrării datelor, în special a volumelor mari de date, va permite:

  • transformarea industriilor serviciilor din Europa prin generarea unei game largi de produse și servicii inovatoare de informare;
  • creșterea productivității tuturor sectoarelor economiei prin îmbunătățirea informațiilor de afaceri;
  • abordarea mai eficientă a multora dintre provocările cu care se confruntă societățile noastre;
  • îmbunătățirea cercetării și accelerarea inovării;
  • realizarea de reduceri de costuri prin servicii mai personalizate;
  • creșterea eficienței în sectorul public.

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
1+ Million Genomes Initiative: Ireland and France join the EU initiative on genetic data-sharing for research

Ireland and France have joined the European initiative on linking genomic databases, which was launched in 2018 to enable health data-sharing across borders as a way to improve the understanding, prevention and treatment of disease. Genomic databases contain collections of DNA data, which scientists and doctors can use to advance research in precision medicine, as well as disease detection and prevention.

PRESS RELEASE |
Drepturile și principiile digitale: o transformare digitală pentru cetățenii UE

Comisia salută acordul la care s-a ajuns cu Parlamentul și Consiliul cu privire la Declarația europeană privind drepturile și principiile digitale. Declarația, propusă în ianuarie, stabilește un punct de referință clar cu privire la tipul de transformare digitală centrată pe factorul uman pe care UE îl promovează și îl apără, atât pe plan intern, cât și în străinătate.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

O strategie europeană privind datele

Strategia privind datele se concentrează pe plasarea oamenilor pe primul loc în dezvoltarea tehnologiei și apărarea și promovarea valorilor și drepturilor europene în lumea digitală.

Aprofundați subiectul

Infrastructura de testare a datelor mari: Pentru cine este?

Serviciul de infrastructură de testare a volumelor mari de date este disponibil pentru administrațiile publice europene care au un interes în testarea instrumentelor și standardelor de analiză pentru a valorifica potențialul datelor lor.

Infrastructura de testare a datelor mari: Noțiuni de bază

Infrastructura de testare a volumelor mari de date (BDTI) este o platformă cloud, bazată pe tehnologii open-source, oferită gratuit de Comisia Europeană administrațiilor publice europene pentru a experimenta date.

Infrastructura oferă posibilitatea de a obține informații...

Infrastructura de testare a datelor mari

Infrastructura de testare a volumelor mari de date (BDTI) a Comisiei ajută administrațiile publice să fie mai eficiente prin intermediul volumelor mari de date.

Citiți și

Legea datelor

Legea privind datele este o măsură esențială pentru a pune la dispoziție mai multe date pentru a fi utilizate în conformitate cu normele și valorile UE.

Legea europeană privind guvernanța datelor

Un act legislativ european privind guvernanța datelor, care este pe deplin în conformitate cu valorile și principiile UE, va aduce beneficii semnificative cetățenilor și întreprinderilor din UE.