Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Veiliger internetforum

Het Safer Internet Forum is de belangrijkste jaarlijkse internationale conferentie over online veiligheid van kinderen in Europa.

  evocatie van online ervaringen van jongeren

© European Commission

Het Safer Internet Forum is de belangrijkste jaarlijkse internationale conferentie over online veiligheid van kinderen in Europa in het kader van de nieuwe strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+). Elk jaar, in november, brengt het Safer Internet Forum belanghebbenden uit landen in heel Europa en soms daarbuiten samen om de nieuwste trends, risico’s en oplossingen met betrekking tot onlineveiligheid van kinderen en de impact van technologie op individu en samenleving te bespreken.

Sinds de eerste editie in 2004 heeft het forum jaarlijks ongeveer 300 deelnemers aangetrokken, en tweemaal zoveel in een online-omgeving, waaronder vertegenwoordigers van nationale centra voor een veiliger internet, ministeries, regeringen en Europese instellingen. Het wordt ook bijgewoond door ouders, leraren, verzorgers, academici, onderzoekers, maatschappelijk werkers, partners uit de industrie en ngo’s.

Een kenmerk van het forum is de directe betrokkenheid van jongeren via het BIK Youth Panel, die hun ideeën presenteren voor een beter en veiliger internet en de resultaten van hun co-creatieprocessen, die het hele jaar door plaatsvinden.

Alle details, discussies, conclusies en aanbevelingen van de evenementen zijn te vinden op de speciale website van het Safer Internet Forum op het Betterinternetforkids.eu - portaal.

 • 2023: „Jeugd versterken met vaardigheden voor het digitale decennium”
 • 2022: „Een digitaal decennium voor kinderen en jongeren: BIK+ om te beschermen, te versterken en te respecteren!”
 • 2021: „Een #DigitalDecade4YOUth vormgeven — het digitale decennium van Europa geschikt maken voor kinderen en jongeren”
 • 2020: „Digitaal (achter)voordeel: het creëren van een inclusieve wereld voor kinderen en jongeren online”
 • 2019: „Van online geweld naar digitaal respect”
 • 2018: „De impact van technologie op kinderen, jongeren en de samenleving”
 • 2017: „Van kindertechnologie tot veerkrachtige jongeren — hoe kan het welzijn online worden bevorderd?”
 • 2016: „Wees de verandering: beginselen, beleidslijnen en praktijken voor een beter internet”
 • 2015: „Barrières voor een beter internet doorbreken”
 • 2014: „Digitaal opgroeien”
 • 2013: Een beter internet met jou(th)
 • 2012: „Veiliger/beter internet is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen ons allemaal”
 • 2011: „Elk Europees digitaal kind veilig — opkomende uitdagingen en betrokkenheid van jongeren”
 • 2010: „Online kansen en risico’s”
 • 2009: „Het bevorderen van onlineveiligheid op scholen”
 • 2008: „Sociale netwerken en kinderen, leeftijdsverificatie, het gebruik door kinderen van onlinetechnologieën en mediaclassificatie”
 • 2007: „Onlinegerelateerd seksueel misbruik van kinderen, bewustmaking en convergentie van onlinetechnologieën”
 • 2006:„Het gebruik van nieuwe media door kinderen en het blokkeren van de toegang tot illegale inhoud”
 • 2005: „Kinderveiligheid en mobiele telefoons”
 • 2004: „Naar een Europese gedragscode voor internetproviders — bescherming van minderjarigen”

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie leidt formele procedures tegen TikTok in het kader van de wet inzake digitale diensten

De Europese Commissie heeft een formele procedure ingeleid om te beoordelen of TikTok mogelijk inbreuk heeft gemaakt op de wet inzake digitale diensten (DSA) op gebieden die verband houden met de bescherming van minderjarigen, transparantie van reclame, toegang tot gegevens voor onderzoekers en het risicobeheer van verslavend ontwerp en schadelijke inhoud.

PRESS RELEASE |
Commissie stuurt verzoek om informatie naar Amazon in het kader van wet inzake digitale diensten

Vandaag heeft de Europese Commissie Amazon formeel een verzoek om informatie gestuurd in het kader van de wet inzake digitale diensten. De Commissie verzoekt Amazon meer informatie te verstrekken over de maatregelen die zij heeft genomen om te voldoen aan de verplichtingen in verband met risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen om consumenten online te beschermen, met name met betrekking tot de verspreiding van illegale producten en de bescherming van de grondrechten, alsook over de overeenstemming van aanbevelingssystemen met de relevante bepalingen van de wet inzake digitale

PRESS RELEASE |
Commissie stuurt verzoeken om informatie naar Meta en Snap in het kader van de wet inzake digitale diensten

Vandaag heeft de Europese Commissie Meta en Snap formeel om informatie verzocht in het kader van de wet inzake digitale diensten. De Commissie verzoekt de bedrijven meer informatie te verstrekken over de maatregelen die zij hebben genomen om te voldoen aan hun verplichtingen in verband met de bescherming van minderjarigen in het kader van de wet inzake digitale diensten, met inbegrip van de verplichtingen in verband met risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen ter bescherming van minderjarigen online, met name met betrekking tot de risico’s voor de geestelijke gezondheid en de

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Een beter internet voor kinderen

De strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+) zal ervoor zorgen dat kinderen online worden beschermd, gerespecteerd en gemachtigd.

Zie ook

Veiliger internet dag

Safer Internet Day bevordert een veiliger en meer verantwoord gebruik van online technologie door kinderen en jongeren over de hele wereld.

Deskundigengroep veiliger internet voor kinderen

De deskundigengroep voor veiliger internet voor kinderen helpt de coördinatie en samenwerking tussen de EU-lidstaten te verbeteren om kinderen veilig te houden bij het gebruik van internet.

Veiligere internetcentra

Veiligere internetcentra informeren, adviseren en assisteren kinderen, ouders, leerkrachten en verzorgers bij digitale vragen en bestrijden online seksueel misbruik van kinderen.