Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Veiligere internetcentra

Safer Internet Centres informeren, adviseren en helpen kinderen, ouders, leerkrachten en verzorgers bij digitale vragen en bestrijden online seksueel misbruik van kinderen.

    Kind op een laptop lachend naar een volwassen begeleider naast hen

© iStock by Getty Images -1206877888 Paperkites

Safer Internet Centres (SIC) bieden meestal drie soorten diensten:

  1. een nationaal bewustmakingscentrum georganiseerd door het Insafe-netwerk
  2. een hulplijn, ook georganiseerd door Insafe
  3. een hotline georganiseerd via de International Association of Internet Hotlines (INHOPE).

Safer Internet Centres vertrouwen ook op advies van jongeren via jeugdpanels. SICS worden momenteel medegefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Connecting Europe Facility-programma. Zij zijn actief in de EU-lidstaten en in IJsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. In het kader van het nieuwe financieringskader zullen de acties worden gefinancierd via het programma Digitaal Europa.

De centra voor veiliger internet werken samen en wisselen middelen en beste praktijken uit op EU-niveau via het portaal betterinternetforkids.eu, de EU-hub voor onlineveiligheid van kinderen.

Wat doen bewustmakingscentra?

  • Bewustmaking van onlineveiligheid en van potentiële risico’s waarmee jongeren online kunnen worden geconfronteerd
  • Observeer opkomende trends
  • Campagnes voeren en informatiemateriaal ontwikkelen voor ouders, kinderen en leerkrachten
  • Organiseer informatiesessies en evenementen, waarvan de grootste de jaarlijkse Safer Internet Day is, gevierd in meer dan 170 landen wereldwijd in 2020
  • Werken aan de empowerment van kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en leerkrachten, zodat zij zijn uitgerust met de nodige vaardigheden en strategieën om te profiteren van de kansen die digitale technologie kan bieden

Wat doen helplines?

Helplines geven advies aan jongeren, ouders en verzorgers over schadelijke inhoud, contact en online gedrag. Ze behandelen zaken als cyberpesten, verzorging en privacy van gegevens, maar ook met relatieproblemen online.

Wat doen hotlines?

Hotlines geven leden van het publiek een kanaal om illegale inhoud (zoals materiaal over seksueel misbruik van kinderen) anoniem te melden.

Wat doen jeugdpanelen?

Jongerenpanels zijn bedoeld om jongeren sterker te maken door hen een gezamenlijk platform te bieden om hun standpunten en kennis over onlinetechnologieën te uiten en uit te wisselen. Zij kunnen ook nieuwe middelen delen en innoveren, zowel op nationaal als op Europees niveau. Jongerenpanelleden treden op als ambassadeurs voor leeftijdsgenoten en geven advies over hoe ze online veilig kunnen blijven.

Wat biedt het betereinternetforkids.eu-platform?

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Digitale rechten en beginselen: een digitale transformatie voor EU-burgers

De Commissie is ingenomen met het akkoord dat gisteren met het Parlement en de Raad is bereikt over de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen. De in januari voorgestelde verklaring vormt een duidelijk referentiepunt voor het soort digitale transformatie waarbij de mens centraal staat en die de EU in binnen- en buitenland bevordert en verdedigt.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Het creëren van een beter internet voor kinderen

De strategie voor een beter internet voor kinderen biedt maatregelen om jongeren in staat te stellen de digitale wereld te verkennen.

Zoek verder

Zie ook

Veiliger internetforum

Het Safer Internet Forum is de belangrijkste jaarlijkse internationale conferentie over online veiligheid van kinderen in Europa.

Veiliger internetdag

Safer Internet Day bevordert een veiliger en verantwoorder gebruik van online technologie door kinderen en jongeren over de hele wereld.