Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Forum għal Internet Aktar Sikur

Il-Forum Internet Aktar Sikur huwa l-konferenza internazzjonali annwali ewlenija dwar is-sikurezza tat-tfal online fl-Ewropa.

  evokazzjoni ta’ esperjenzi online taż-żgħażagħ

© European Commission

Il-Forum Internet Aktar Sikur huwa l-konferenza internazzjonali annwali ewlenija dwar is-sikurezza online tat-tfal fl-Ewropa taħt l- Istrateġija Ewropea għal Internet Aħjar għat-Tfal (“strateġija BIK”). Kull sena, normalment f’Novembru, il-Forum għal Internet Aktar Sikur ilaqqa’ flimkien partijiet interessati minn pajjiżi minn madwar l-Ewropa kollha, u xi kultant lil hinn minnha, biex jiddiskutu l-aħħar xejriet, riskji u soluzzjonijiet relatati mas-sikurezza online tat-tfal u l-impatt tat-teknoloġija fuq l-individwi u s-soċjetà.

Dan l-avveniment, li jsir l-aktar fi Brussell, huwa organizzat mill-kuntrattur tal- Portal tal-Internet Aħjar għat -Tfal f’isem id-DĠ CONNECT tal-Kummissjoni Ewropea. Fl-2021, kif kien il-każ fl-2020, minħabba l-pandemija tal-COVID-19, il-forum huwa organizzat bħala avveniment online mifrux fuq diversi jiem b’enfasi fuq l-esplorazzjoni ta’ kif id- Deċennju Diġitali tal-Ewropa jista’ jkun adatt għat-tfal u ż-żgħażagħ. L-avveniment tal-2021 huwa wieħed mill-istadji importanti lejn strateġija ġdida tal-BIK, ippjanata għall-2022. Aktar informazzjoni dwar l-avveniment hija disponibbli fuq is- sit web tal-forum.

Sa mill-ewwel edizzjoni tiegħu fl-2004, il-forum ġibed madwar 300 parteċipant kull sena, u d-doppju f’ambjent online, inklużi rappreżentanti minn Ċentri nazzjonali għal Internet Aktar Sikur, ministeri, gvernijiet u Istituzzjonijiet Ewropej. Jattendu għalih ukoll il-ġenituri, l-għalliema, il-persuni li jindukraw, l-akkademiċi, ir-riċerkaturi, il-ħaddiema soċjali, l-imsieħba tal-industrija u l-NGOs.

Karatteristika waħda tal-forum hija l-involviment dirett taż-żgħażagħ permezz tal- Panel taż-Żgħażagħ BIK, li jippreżentaw l-ideat tagħhom għal internet aħjar u aktar sikur u r-riżultati tal-proċessi ta’ kokreazzjoni tagħhom, li jseħħu matul is-sena.

Matul l-istorja tiegħu, il-forum kopra varjetà ta’ suġġetti u temi, li jirriflettu l-bidliet u l-isfidi assoċjati fid-dinja diġitali:

 • 2021: “It-tiswir ta’ #DigitalDecade4YOUth – kif id-Deċennju Diġitali tal-Ewropa jista’ jkun adattat għat-tfal u ż-żgħażagħ”
 • 2020: “Vantaġġ (ż) diġitali: il-ħolqien ta’ dinja inklużiva għat-tfal u ż-żgħażagħ online”
 • 2019: “Mill-vjolenza online sar-rispett diġitali”
 • 2018: “L-impatt tat-teknoloġija fuq it-tfal, iż-żgħażagħ u s-soċjetà”
 • 2017: “Mit-teknoloġija tat-tfal għal żgħażagħ reżiljenti — kif jista’ jitrawwem il-benesseri online?”
 • 2016: “Kun il-bidla: prinċipji, politiki u prattiki għal internet aħjar’
 • 2015: “L-eliminazzjoni tal-ostakli għal internet aħjar”
 • 2014: “Tkabbir diġitali”
 • 2013: ‘Internet Aħjar b’TIEGĦU(YOU(th))’
 • Is-suġġett tal-2012: Internet aktar sikur/aħjar hija responsabbiltà kondiviża bejnietna lkoll
 • 2011: “Kull Tfal Ewropej Diġitali b’mod Sikur — Sfidi emerġenti u involviment taż-żgħażagħ”
 • 2010: “Opportunitajiet u riskji online”
 • 2009: “Il-promozzjoni tas-sikurezza online fl-iskejjel”
 • Suġġetti għall-2008: In-netwerking soċjali u t-tfal, il-verifika tal-età, l-użu tat-teknoloġiji online u l-klassifikazzjoni tal-midja mit-tfal
 • Suġġetti għall-2007: L-abbuż sesswali tat-tfal relatat mal-internet, is-sensibilizzazzjoni u l-konverġenza tat-teknoloġiji online
 • Suġġetti għall-2006: L-użu tat-tfal ta’ midja ġdida u l-imblukkar tal-aċċess għal kontenut illegali
 • 2005: “Sikurezza tat-tfal u telefowns ċellulari”
 • 2004: “Lejn Kodiċi ta’ Kondotta Ewropew għall-Fornituri tas-Servizzi tal-Internet — il-protezzjoni tal-minorenni”

Id-dettalji, id-diskussjonijiet, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet kollha mill-avvenimenti jinsabu fuq is-sit web tal-Forum għal Internet Aktar Sikur fuq il -portal betterinternetforkids.eu.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Drittijiet u prinċipji diġitali: trasformazzjoni diġitali għaċ-ċittadini tal-UE

Il-Kummissjoni tilqa’ l-ftehim milħuq mal-Parlament u mal-Kunsill dwar id-dikjarazzjoni Ewropea dwar id-drittijiet u l-prinċipji diġitali. Id-dikjarazzjoni, proposta f’Jannar, tistabbilixxi punt ta’ referenza ċar dwar it-tip ta’ trasformazzjoni diġitali ċċentrata fuq il-bniedem li l-UE tippromwovi u tiddefendi, f’pajjiżhom u barra mill-pajjiż.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-ħolqien ta’ Internet aħjar għat-tfal

L-istrateġija għal Internet aħjar għat-tfal tipprovdi azzjonijiet li jagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ huma u jesploraw id-dinja diġitali.

Ara Wkoll

Jum għal Internet Aktar Sikur

Il-Jum għal Internet Aktar Sikur jippromwovi użu aktar sikur u responsabbli tat-teknoloġija online mit-tfal u ż-żgħażagħ madwar id-dinja.

Ċentri għal Internet Aktar Sikur

Iċ-Ċentri għal Internet Aktar Sikur jinfurmaw, jagħtu pariri u jassistu lit-tfal, lill-ġenituri, lill-għalliema u lill-persuni li jindukraw dwar kwistjonijiet diġitali u jiġġieldu kontra l-abbuż sesswali tat-tfal online.