Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Een Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+)

Digitale participatie, empowerment en bescherming in de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+).

    grafisch van kind met behulp van laptop op voorgrond, tiener op achtergrond met behulp van mobiele telefoon

De nieuwe strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+), aangenomen op 11 mei 2022, zal ervoor zorgen dat kinderen in het nieuwe digitale decennium worden beschermd, gerespecteerd en bekrachtigd, in overeenstemming met de Europese digitale beginselen. Binnenkort is er een kindvriendelijke versie van de BIK+ Strategie beschikbaar. Deze nieuwe strategie bouwt voort op de eerste Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK).  Aangezien er sinds 2012 veel technologisch en in de EU-wetgeving is veranderd, is er een compendium van relevante wetgeving beschikbaar.

BIK+ weerspiegelt de bijdragen van een breed scala van opvattingen, voornamelijk die van kinderen. Kinderen zullen worden betrokken bij de uitvoering en monitoring ervan.

Onze visie is op leeftijdsgeschikte digitale diensten, waarbij elk kind in Europa online beschermd, krachtig en gerespecteerd wordt en niemand achterblijft.

BIK+, een vlaggenschipinitiatief van het Europees Jaar van de jeugd 2022, stelt acties voor rond drie pijlers:

  1. veilige digitale ervaringen om kinderen te beschermen tegen schadelijke en illegale online-inhoud, gedrag, contact en risico’s als jonge consumenten en om hun welzijn online te verbeteren door middel van een veilige, leeftijdsgepaste digitale omgeving, gecreëerd op een manier die het belang van kinderen eerbiedigt;
  2. digitale empowerment zodat alle kinderen, ook kinderen in kwetsbare situaties, de nodige vaardigheden en competenties verwerven om gezonde keuzes te maken en zich veilig en verantwoord in de online omgeving uit te drukken;
  3. actieve participatie, respect voor kinderen door hen inspraak te geven in de digitale omgeving, met meer door kinderen geleide activiteiten om innovatieve en creatieve veilige digitale ervaringen te bevorderen.

In het kader van BIK+ zal het portaal voor beter internet voor kinderen een schat aan middelen en beste praktijken blijven bieden, in samenwerking met het door de EU medegefinancierde netwerk van centra voor veiliger internet in de lidstaten, die contact opnemen met kinderen, ouders en leerkrachten.

Een EU-code voor passend leeftijdsontwerp, streven naar standaardisering van leeftijdsborging en -verificatie in Europa, steun voor een snelle beoordeling van illegale en schadelijke inhoud en ervoor zorgen dat het nummer „116 111” hulp biedt aan slachtoffers van cyberpesten. Dit zijn slechts enkele van de nieuwe initiatieven om concrete oplossingen te bieden voor een beter en gezond gebruik van internet voor kinderen en jongeren. Samenwerking en steun van het bedrijfsleven en de lidstaten zijn essentieel om deze plannen waar te maken.

Participatie van jongeren blijft een prioriteit. BIK+ ondersteunt de actieve participatie van kinderen en respecteert hun standpunten door bijvoorbeeld om de twee jaar een door kinderen geleide evaluatie van de BIK±strategie te organiseren, de peer-to-peer-activiteiten op nationaal, regionaal en lokaal niveau te vergroten en te verwachten dat de industrie hun jonge gebruikers raadpleegt.

De nieuwe strategie zal de beleidsontwikkeling in alle EU-lidstaten blijven ondersteunen. De Commissie zal ervaringen, expertise en waarden blijven delen met internationale organisaties en partners, en een gemeenschappelijke aanpak van digitale rechten voor kinderen wereldwijd ondersteunen.

BIK+ is de digitale tak van de alomvattende EU-strategie voor de rechten van het kind (RoC) van 2021.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Digitale rechten en beginselen: een digitale transformatie voor EU-burgers

De Commissie is ingenomen met het akkoord dat gisteren met het Parlement en de Raad is bereikt over de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen. De in januari voorgestelde verklaring vormt een duidelijk referentiepunt voor het soort digitale transformatie waarbij de mens centraal staat en die de EU in binnen- en buitenland bevordert en verdedigt.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Het creëren van een beter internet voor kinderen

De strategie voor een beter internet voor kinderen biedt maatregelen om jongeren in staat te stellen de digitale wereld te verkennen.

Zie ook

Veiliger internetforum

Het Safer Internet Forum is de belangrijkste jaarlijkse internationale conferentie over online veiligheid van kinderen in Europa.

Veiliger internetdag

Safer Internet Day bevordert een veiliger en verantwoorder gebruik van online technologie door kinderen en jongeren over de hele wereld.

Veiligere internetcentra

Safer Internet Centres informeren, adviseren en helpen kinderen, ouders, leerkrachten en verzorgers bij digitale vragen en bestrijden online seksueel misbruik van kinderen.