Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Veiliger internet dag

Safer Internet Day bevordert een veiliger en meer verantwoord gebruik van online technologie door kinderen en jongeren over de hele wereld.

European Commission

In de loop der jaren is Safer Internet Day (SID) uitgegroeid tot een mijlpaal in de online veiligheidskalender. Het begon in 2004 in het kader van het eerste actieplan voor veiliger internet, als initiatief van het door de EU gefinancierde SafeBorders-project. Het werd vervolgens overgenomen door Insafe, het netwerk van Safer Internet Centres. Safer Internet Day is gegroeid buiten de traditionele geografische zone en wordt gevierd in ongeveer 200 landen en gebieden over alle continenten, en bereikt miljoenen mensen wereldwijd.

Elk jaar roept het SID op tot actie van de vele actoren die betrokken zijn bij het creëren van een veiligere en betere digitale omgeving voor jonge gebruikers, waaronder:

  • besluitvormers op EU-, nationaal en internationaal niveau
  • vertegenwoordigers van de industrie
  • maatschappelijke organisaties
  • opvoeders en ouders
  • jongeren zelf

Het internet is een krachtig instrument met enorme mogelijkheden om te leren, vaardigheden te verbeteren en nieuwe vaardigheden en kennis te verwerven. Maar met kansen komen risico’s met zich mee. SID wil het bewustzijn vergroten, maar ook concrete stappen ondernemen om kinderen en jongeren online te beschermen en sterker te maken. In het digitale domein is samenwerking essentieel voor een betere online ervaring, vooral voor jongere gebruikers.

„Samen voor een beter internet”

In 2024 werd de Safer Internet Day gevierd op dinsdag 6 februari. Commissaris Breton toonde zich in zijn videotoespraak verheugd over de eerste wijzigingen die zijn aangebracht door de implementatie van de wet inzake digitale diensten (DSA). De Commissie wil kinderen en jongeren online veilig en mondiger maken. De beste manier om het bewustzijn te vergroten is door de DSA dichter bij studenten te brengen. Het initiatief DSA School Guardians is gelanceerd en in alle EU-talen is een boekje gepubliceerd waarin de DSA-maatregelen ter bescherming van minderjarigen online worden toegelicht. De Commissie heeft ook nieuwe middelen beschikbaar gesteld via het portaal „Beter internet voor kinderen” voor kinderen om veilig en krachtig te blijven in virtuele werelden.

fix-empty

Boodschap van Thierry Breton, Europees commissaris, ter gelegenheid van Safer Internet Day

Vorige edities

In 2023, dat ook het Europees Jaar van vaardigheden, Safer Internet Day was, vond op 7 februari plaats onder de bekende slogan „Samen voor een beter internet”. De Commissie markeerde de dag door de kindvriendelijke strategie voor een beter internet voor kinderen beschikbaar te stellen in alle EU-talen en daarbuiten, met inbegrip van het Oekraïens. We publiceerden ook een kindvriendelijke versie van de Verklaring over digitale rechten en beginselen, naast een videogame over de principesVicevoorzitter Šuica en commissaris Breton namen beide videoboodschappen op ter gelegenheid van 20 edities van Safer Internet Day. 

Voor de Dag van het Veiliger internet 2022 heeft de Commissie een live Twitter Spaces-evenement gehouden over hoe de EU jongeren helpt zich online veiliger te voelen door middel van wetgeving en bewustmaking. We publiceerden een reeks video’s met Better Internet for Kids (BIK) Jeugdambassadeurs en Jeugdpanelleden uit verschillende uithoeken van Europa over hun prioriteiten online, het belang van digitale vaardigheden en hun visie op betere online ervaringen in de toekomst.

In 2021 werd het resultaat van de jongerenbelofte op SID 2020 gepresenteerd, gevolgd door een rondetafelgesprek over de te volgen weg naar een meer betrouwbare digitale transformatie.

Voor SID 2020 organiseerde de Europese Commissie een workshop van deskundigen om het potentieel van kunstmatige intelligentie in de strijd tegen online materiaal over seksueel misbruik van kinderen te onderzoeken en organiseerde zij een lancering van de Youth Pledge, een door jongeren geleid co-creatieproces met partners uit de industrie.

SID 2019 was een van de mijlpalen van de #SaferInternet4EU -campagne, die in 2018 meer dan 30 miljoen mensen had bereikt met meer dan 1800 nieuwe bronnen op het gebied van online veiligheid, mediageletterdheid en cyberhygiëne.

Het thema 2018, 'Create, connect and share respect: Een beter internet begint met het benadrukken van de verantwoordelijkheid en rol van elke gebruiker in het omgaan met anderen op een respectvolle manier online. De #SaferInternet4EU campagne werd gelanceerd.

De slogan van 2017:Be the change: „Verenig je voor een beterinternet”, benadrukte het belang van samenwerking en eenheid.  De branche Alliantie voor een betere bescherming van minderjarigen online werd opgericht.

Safer Internet Day 2016 moedigde ieder van ons aan om onze eigen rol te spelen — met andere woorden het nemen van de verantwoordelijkheid in eigen handen.

De Safer Internet Day 2015 bevorderde de samenwerkingsaanpak van alle belanghebbenden — „Laten we samen beter internet creëren”

Meer informatie

Voor meer informatie over onlineveiligheid en meer informatie over het netwerk van Europese centra voor veiliger internet kunt u terecht op de website van Better Internet for Kids.

Om erachter te komen wat er in uw land gebeurt, kijk op de website van Safer Internet Day.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie leidt formele procedures tegen TikTok in het kader van de wet inzake digitale diensten

De Europese Commissie heeft een formele procedure ingeleid om te beoordelen of TikTok mogelijk inbreuk heeft gemaakt op de wet inzake digitale diensten (DSA) op gebieden die verband houden met de bescherming van minderjarigen, transparantie van reclame, toegang tot gegevens voor onderzoekers en het risicobeheer van verslavend ontwerp en schadelijke inhoud.

PRESS RELEASE |
Commissie stuurt verzoek om informatie naar Amazon in het kader van wet inzake digitale diensten

Vandaag heeft de Europese Commissie Amazon formeel een verzoek om informatie gestuurd in het kader van de wet inzake digitale diensten. De Commissie verzoekt Amazon meer informatie te verstrekken over de maatregelen die zij heeft genomen om te voldoen aan de verplichtingen in verband met risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen om consumenten online te beschermen, met name met betrekking tot de verspreiding van illegale producten en de bescherming van de grondrechten, alsook over de overeenstemming van aanbevelingssystemen met de relevante bepalingen van de wet inzake digitale

PRESS RELEASE |
Commissie stuurt verzoeken om informatie naar Meta en Snap in het kader van de wet inzake digitale diensten

De Europese Commissie heeft formeel Meta en Snap verzoeken om informatie in het kader van de Digital Services Act (DSA) gestuurd. De Commissie verzoekt de ondernemingen meer informatie te verstrekken over de maatregelen die zij hebben genomen om te voldoen aan hun verplichtingen in verband met de bescherming van minderjarigen in het kader van de DSA, met inbegrip van de verplichtingen in verband met risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen om minderjarigen online te beschermen, met name met betrekking tot de risico’s voor de geestelijke gezondheid en de lichamelijke gezondheid, en

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Een beter internet voor kinderen

De strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+) zal ervoor zorgen dat kinderen online worden beschermd, gerespecteerd en mondig worden gemaakt.

Zie ook

Forum voor een veiliger internet

Het Forum voor een veiliger internet is de belangrijkste jaarlijkse internationale conferentie over onlineveiligheid van kinderen in Europa.

Deskundigengroep veiliger internet voor kinderen

De deskundigengroep voor veiliger internet voor kinderen helpt de coördinatie en samenwerking tussen de EU-lidstaten te verbeteren om kinderen veilig te houden bij het gebruik van internet.

Centra voor veiliger internet

Centra voor een veiliger internet informeren, adviseren en helpen kinderen, ouders, leerkrachten en verzorgers bij digitale kwesties en de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen.