Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Veiliger internetdag

Safer Internet Day bevordert een veiliger en verantwoorder gebruik van online technologie door kinderen en jongeren over de hele wereld.

    Safer Internet Day 2023 viert 20 edities

In de loop der jaren is Safer Internet Day (SID) uitgegroeid tot een mijlpaal in de online veiligheidskalender. Het begon in 2004 in het kader van het eerste actieplan voor veiliger internet, als een initiatief van het door de EU gefinancierde SafeBorders-project. Het werd vervolgens overgenomen door Insafe, het netwerk van Safer Internet Centres. Nu is Safer Internet Day uitgegroeid tot buiten zijn traditionele geografische zone en wordt gevierd in ongeveer 200 landen en gebieden op alle continenten, en bereikt miljoenen mensen wereldwijd.

Elk jaar roept SID op tot actie van de vele spelers die betrokken zijn bij het creëren van een veiligere en betere digitale omgeving voor jonge gebruikers, waaronder:

  • besluitvormers op EU-, nationaal en internationaal niveau
  • vertegenwoordigers van de industrie
  • maatschappelijke organisaties
  • opvoeders en ouders
  • jongeren zelf

Het internet is een krachtig instrument met enorme mogelijkheden om te leren, vaardigheden te verbeteren en nieuwe vaardigheden en kennis te verwerven, zoals benadrukt tijdens de COVID-19-pandemie. Maar met kansen komen risico’s met zich mee. Het doel van SID is om het bewustzijn te vergroten en tegelijkertijd concrete maatregelen te nemen om kinderen en jongeren online te beschermen en empowerment te bieden.

De digitale wereld kent geen grenzen en we hebben iedereen nodig om mee te doen en met anderen samen te werken op een manier die zorgt voor een betere digitale ervaring voor ons allemaal, vooral jongere gebruikers.

„Samen voor een beter internet”

Dit jaar, dat ook het Europees Jaar van vaardigheden, Safer Internet Day is, vond op 7 februari plaats onder de bekende slogan „Samen voor een beter internet”.

De Europese Commissie heeft de dag gevierd door de kindervriendelijke strategie voor een beter internet voor kinderen beschikbaar te stellen in alle EU-talen en daarbuiten, inclusief het Oekraïens. En het publiceerde een kindvriendelijke versie van de Verklaring inzake digitale rechten en beginselen, naast een videospel over de principes

Vicevoorzitter Šuica en commissaris Breton hebben beide videoberichten opgenomen ter gelegenheid van 20 edities van Safer Internet Day.

 

Vorige edities

Voor Safer Internet Day 2022 heeft de Europese Commissie een live Twitter Spaces-evenement gehouden over hoe de EU jongeren helpt zich online veiliger te voelen door middel van wetgeving en bewustmaking. Het publiceerde een reeks video’s met Better Internet for Kids (BIK) Jeugdambassadeurs en jeugdpanelleden uit verschillende hoeken van Europa over hun prioriteiten online, het belang van digitale vaardigheden en hun visie op betere online ervaringen in de toekomst.

In 2021 werd de uitkomst van de jongerenbelofte gepresenteerd die op SID 2020 werd gelanceerd, gevolgd door een rondetafeldiscussie over de weg naar een betrouwbaardere digitale transformatie.

Voor SID 2020 organiseerde de Europese Commissie een workshop van deskundigen om het potentieel van kunstmatige intelligentie in de strijd tegen online materiaal over seksueel misbruik van kinderen te onderzoeken en organiseerde zij een lancering van de Youth Pledge, een door jongeren geleid co-creatieproces met partners uit de industrie.

SID 2019 was een van de mijlpalen van de #SaferInternet4EU -campagne, die in 2018 meer dan 30 miljoen mensen had bereikt met meer dan 1800 nieuwe bronnen over online veiligheid, mediageletterdheid en cyberhygiëne.

Het thema 2018: 'Create, connect and share respect: Een beter internet begint met hetbenadrukken van de verantwoordelijkheid en rol van elke gebruiker om op een respectvolle manier online met anderen om te gaan. De #SaferInternet4EU campagne werd gelanceerd.

De slogan van 2017,'Wees de verandering: „Verenigt voor een beterinternet”, benadrukte het belang van samenwerking en eenheid.  De industrie Alliantie om minderjarigen beter online te beschermen werd opgericht.

Safer Internet Day 2016 moedigde ieder van ons aan om onze eigen rol te spelen— met andere woorden het nemen van de verantwoordelijkheid in eigen handen.

De Safer Internet Day 2015 promoot de samenwerkingsaanpak van alle belanghebbenden — „Laten we samen beter internet creëren”

Meer informatie

Ga voor meer informatie over online veiligheid en meer informatie over het netwerk van Europese Safer Internet Centres naar de website Better Internet for Kids.

Om erachter te komen wat er in uw land gebeurt, raadpleegt u de website van Safer Internet Day.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie stuurt verzoek om informatie naar Amazon in het kader van wet inzake digitale diensten

Vandaag heeft de Europese Commissie Amazon formeel een verzoek om informatie gestuurd in het kader van de wet inzake digitale diensten. De Commissie verzoekt Amazon meer informatie te verstrekken over de maatregelen die zij heeft genomen om te voldoen aan de verplichtingen in verband met risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen om consumenten online te beschermen, met name met betrekking tot de verspreiding van illegale producten en de bescherming van de grondrechten, alsook over de overeenstemming van aanbevelingssystemen met de relevante bepalingen van de wet inzake digitale

PRESS RELEASE |
Commissie stuurt verzoeken om informatie naar Meta en Snap in het kader van de wet inzake digitale diensten

Vandaag heeft de Europese Commissie Meta en Snap formeel om informatie verzocht in het kader van de wet inzake digitale diensten. De Commissie verzoekt de bedrijven meer informatie te verstrekken over de maatregelen die zij hebben genomen om te voldoen aan hun verplichtingen in verband met de bescherming van minderjarigen in het kader van de wet inzake digitale diensten, met inbegrip van de verplichtingen in verband met risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen ter bescherming van minderjarigen online, met name met betrekking tot de risico’s voor de geestelijke gezondheid en de

PRESS RELEASE |
Commissie stuurt verzoeken om informatie naar TikTok en YouTube in het kader van de wet inzake digitale diensten

Vandaag heeft de Europese Commissie TikTok en YouTube formeel verzoeken om informatie gestuurd in het kader van de wet inzake digitale diensten. De Commissie verzoekt de bedrijven meer informatie te verstrekken over de maatregelen die zij hebben genomen om te voldoen aan hun verplichtingen in verband met de bescherming van minderjarigen in het kader van de wet inzake digitale diensten, met inbegrip van de verplichtingen in verband met risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen ter bescherming van minderjarigen online, met name met betrekking tot de risico’s voor de geestelijke

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Het creëren van een beter internet voor kinderen

De strategie voor een beter internet voor kinderen biedt maatregelen om jongeren in staat te stellen de digitale wereld te verkennen.

Zie ook

Veiliger internetforum

Het Safer Internet Forum is de belangrijkste jaarlijkse internationale conferentie over online veiligheid van kinderen in Europa.

Deskundigengroep veiliger internet voor kinderen

De deskundigengroep voor veiliger internet voor kinderen helpt de coördinatie en samenwerking tussen de EU-lidstaten te verbeteren om kinderen veilig te houden bij het gebruik van internet.

Veiligere internetcentra

Veiligere internetcentra informeren, adviseren en assisteren kinderen, ouders, leerkrachten en verzorgers bij digitale vragen en bestrijden online seksueel misbruik van kinderen.