Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

Grupa robocza 9 Rady ds. Handlu i Technologii – webinarium: Własność intelektualna i MŚP w gospodarce cyfrowej

Jest to trzecie seminarium internetowe grupy roboczej 9 Rady ds. Handlu i Technologii promujące dostęp do narzędzi cyfrowych i korzystanie z nich dla MŚP.

Korzystanie z własności intelektualnej może mieć kluczowe znaczenie dla zdolności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE i USA do rozwoju i rozwoju. Seminarium internetowe skupi się na tematach związanych z własnością intelektualną oraz transformacją ekologiczną i cyfrową.

Uczestnicy będą mieli możliwość wymiany najlepszych praktyk w zakresie maksymalizacji międzynarodowych możliwości biznesowych przy jednoczesnej ochronie własności intelektualnej. Inne obszary dyskusji podkreślą rolę własności intelektualnej w przyciąganiu inwestycji i doradzaniu MŚP w zakresie najlepszych sposobów jej ochrony.

Seminarium internetowe odbędzie się online za pośrednictwem Interactio, podczas którego wydarzenie będzie można śledzić w różnych językach. Wydarzenie odbędzie się w dniu 7 lipca 2022 r., godz. 15.00—GODZ. 17:00 CEST.