Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Republika Korei – partnerstwo cyfrowe Unii Europejskiej

28 listopada 2022 r. zainicjowano nowe partnerstwo cyfrowe między Unią Europejską a Republiką Korei.

To przyszłościowe partnerstwo wzmocni współpracę między zaufanymi i zaawansowanymi technologicznie partnerami w obszarze cyfrowym, co ma kluczowe znaczenie dla trwałego rozwoju gospodarek europejskich i koreańskich oraz dla naszych więzi handlowych i inwestycyjnych. 

Będzie wspierać wspólne prace nad półprzewodnikami, sieciami ruchomymi nowej generacji, obliczeniami kwantowymi i wysokowydajnymi, cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, platformami, danymi i umiejętnościami.

Więcej szczegółów w pełnym tekście partnerstwa cyfrowego