Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Nowe przepisy dotyczące roamingu dla podróżnych w UE: „Roam like at home” (roam like at home) przez kolejne 10 lat

Nowe udoskonalone rozporządzenie w sprawie roamingu wchodzi w życie 1 lipca 2022 r.

graphic showing an airplane, a traveler with suitcase and text roam like at home

European Commission

Przedłuża on okres obowiązywania systemu „Roam-like-at-home” do 2032 r. – dzięki któremu podróżni w UE i EOG mogą dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i surfować za granicą bez dodatkowych opłat. Nowe przepisy przyniosą również znaczne korzyści unijnym przedsiębiorstwom i obywatelom, którzy będą mogli lepiej korzystać z roamingu, oferując taką samą jakość usług łączności ruchomej za granicą, jak w kraju. Nowe przepisy poprawiają również dostęp do zgłoszeń alarmowych w całej UE i gwarantują jasne informacje o usługach, które mogą podlegać dodatkowym opłatom.

Pełny komunikat prasowy (30 czerwca 2022)