Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Luksemburg w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Znajdziesz tutaj najnowsze analizy i dane na potrzeby cyfryzacji w Luksemburgu, obejmujące takie tematy, jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i inne.

    flaga Luksemburga

Od 2014 r. Komisja Europejska monitoruje postępy cyfrowe państw członkowskich za pomocą sprawozdań z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Począwszy od 2023 r., zgodnie z programem polityki cyfrowej na 2030 r., DESI jest obecnie włączany do sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady i wykorzystywany do monitorowania postępów w realizacji celów cyfrowych. Można również odnieść się do raportów krajowych.

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Luksemburga w DESI pokazujący ranking 8 z wynikiem 58,9

Publikacje z 2021 r.

Publikacje z 2020 r.

Publikacje z 2019 r.

Publikacje z 2018 r.

Sprawozdanie z postępów w dziedzinie cyfrowej Europy w 2017 r.

W sprawozdaniu EDPR połączono dane ilościowe z DESI (wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) ze spostrzeżeniami politycznymi dotyczącymi poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione przez każde państwo członkowskie w zakresie cyfryzacji i zapewnia istotną pętlę informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

EDPR profil Luksemburga: Pobierz PDF (PL) lub Pobierz PDF (FR)

Arkusze informacyjne EDPR dotyczące telekomunikacji: Pobierz PDF (PL)

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 2017

Luksemburg zajmuje piąte miejsce w DESI 2017. Luksemburg jest jednym z wiodących krajów pod względem łączności, umiejętności cyfrowych i korzystania z Internetu, natomiast względną słabością jest integracja technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa i cyfrowe usługi publiczne.

DESI profil z Luksemburg: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz podsumowanie PDF (FR)

Publikacje z 2016 r.

Pobierz profil kraju indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) jako pdf (EN); podsumowanie pdf (FR)
Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentację punktu zasilania (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe dotyczące europejskiego cyfrowego postępu prac (EDPR*) jako pdf (EN) (FR)

Pobierz arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR jako pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dane ilościowe z DESI (wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z informacjami politycznymi dotyczącymi poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione przez każde państwo członkowskie w zakresie cyfryzacji i zapewnia istotną pętlę informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wyniki państw w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach krajowych dotyczących cyfrowej dekady na 2023 r. przedstawiono, w jaki sposób każde państwo członkowskie postępuje w odniesieniu do punktów kardynalnych cyfrowej dekady: Umiejętności cyfrowe, infrastruktura cyfrowa, cyfryzacja przedsiębiorstw i cyfryzacja usług...

Zobacz też