Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Luksemburg w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Znajdź tutaj najnowsze analizy i dane dotyczące cyfryzacji w Luksemburgu, obejmujące takie tematy jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i inne.

    flaga Luksemburga

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Luksemburga w DESI pokazujący ranking 8 z wynikiem 58,9

Publikacje na 2021 r.

Publikacje 2020

Publikacje 2019

Publikacje 2018

Europejskie sprawozdanie z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych za 2017 r.

Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Luksemburga: Pobierz plik PDF (EN) lub Pobierz plik PDF (FR)

Arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR: Pobierz plik PDF (EN)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2017

Luksemburg zajmuje 5. miejsce w DESI 2017. Luksemburg jest jednym z wiodących krajów w dziedzinie łączności, umiejętności cyfrowych i korzystania z Internetu, natomiast jego względna słabość stanowi integracja technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa i cyfrowe usługi publiczne.

Desi profil Luksemburga: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz podsumowanie PDF (FR)

Publikacje 2016

Pobierz profil kraju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w formacie pdf (EN); podsumowanie pdf (FR) Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentacja punktu mocy (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe w sprawie europejskiego sprawozdania z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych (EDPR*) w formacie pdf (EN) (FR)

Pobierz arkusze informacyjne EDPR w formacie pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – wyniki krajów w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach przedstawiono dane z krajów UE w takich dziedzinach jak kapitał ludzki, łączność, integracja technologii cyfrowych i cyfrowe usługi publiczne.

Zobacz też