Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publicație

Proiect-pilot „O sferă publică europeană: o nouă ofertă media online pentru tinerii europeni”

Prezenta cerere de propuneri pune în aplicare cel de-al doilea proiect-pilot al PE „O sferă publică europeană: o nouă ofertă media online pentru tinerii europeni”. La fel ca anul trecut, se caută propuneri din partea consorțiilor care reunesc cel puțin 5 de organizații mass-media din cel puțin 5 state membre ale UE, pentru a produce zilnic conținut care suscită reflecție din întreaga Europă cu privire la afacerile curente, vizând în special tinerii europeni.

Prezenta cerere de propuneri pune în aplicare cel de-al doilea proiect-pilot al PE „O sferă publică europeană: o nouă ofertă media online pentru tinerii europeni”. O cerere similară a fost publicată în 2020, pentru proiecte care au început în 2021.

Obiectivele proiectului-pilot

O mai mare disponibilitate a informațiilor online, în diferite limbi, în jurul unor subiecte europene care îi afectează pe tinerii din întreaga UE, prezentate în formate interesante și prin puncte de vedere multiple. Implicarea discuțiilor și a evenimentelor pentru tineret.

Rezultatele preconizate

  • Colaborarea dintre cel puțin 5 de organizații mass-media din 5 state membre ale UE;
  • Crearea de conținut zilnic, care suscită reflecție în jurul afacerilor curente, prin procese editoriale transfrontaliere inovatoare;
  • Un plan de informare, pentru a ajunge la un număr cât mai mare de tineri europeni;
  • Distribuția prin intermediul canalelor proprii, al site-urilor web partenere, al blogurilor și/sau al rețelelor de socializare;
  • Implicarea discuțiilor și a evenimentelor pentru tineret.

Bugetul

Bugetul total disponibil este de 2 milioane EUR.

Rata maximă de cofinanțare este de 70 % din costurile eligibile. Solicitanții pot propune o rată de cofinanțare mai mică.

Comisia preconizează că va finanța 2 propuneri. Grantul maxim este stabilit la 1,2 milioane EUR.

Calendarul

Termen pentru depunerea candidaturilor: 21 octombrie 2021, ora 24 CET

Data de începere propusă: Martie 2022

Durata sugerată 12-15 luni

Întrebări – Răspunsuri

Întrebările se trimit la adresa CNECT-YOUTH-MEDIA@EC.EUROPA.EU

Toate întrebările și răspunsurile vor fi publicate, în mod anonim, pe această pagină.

Descărcări

00 Questions and answers - version 19 October (final)
Descărcați 
01 Call for proposals (.pdf)
Descărcați 
02 Grant application form (.docx)
Descărcați 
03 Budget Form (.xlsx)
Descărcați 
04 Financial viability checktool (.xls)
Descărcați 
05 Declaration on honour (.docx)
Descărcați 
06 Model grant agreement (.pdf)
Descărcați 
07 Financial identification form (.pdf)
Descărcați 
08 Legal entity form - private entity (.pdf)
Descărcați 
09 Legal entity form - public entity (.pdf)
Descărcați 
10 Privacy statement (.pdf)
Descărcați