Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Performanța țărilor în materie de digitalizare

Rapoartele de țară privind deceniul digital din 2023 prezintă modul în care acționează fiecare stat membru în ceea ce privește punctele cardinale ale deceniului digital: Competențe digitale, infrastructuri digitale, digitalizarea întreprinderilor și digitalizarea serviciilor publice.

Începând din 2014, Comisia Europeană monitorizează progresele înregistrate de statele membre în domeniul digital prin intermediul rapoartelor privind indicele economiei și societății digitale (DESI). Începând din 2023 și în conformitate cu programul de politică privind deceniul digital pentru 2030, DESI este acum integrat în raportul privind situația deceniului digital și utilizat pentru a monitoriza progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor digitale. 

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Indicele economiei și societății digitale (DESI)

În perioada 2014-2022, indicele economiei și societății digitale (DESI) a rezumat indicatorii privind performanța digitală a Europei și a urmărit progresele înregistrate de țările UE.

Aprofundați subiectul

Citiți și