Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Индексът „Цифрова икономика и общество“ — резултати на държавите в цифровизацията

Тези доклади представят данни от държавите от ЕС в области като човешкия капитал, свързаността, интегрирането на цифровите технологии и цифровите обществени услуги.

    ""

© image by yucelyilmaz - Getty Images/iStock

Всички държави — членки на ЕС, отбелязват напредък, но цялостната картина на цифровизацията във всички държави членки е смесена. Равнището на сближаване между държавите членки се увеличава, но разликата между водещите държави в ЕС и тези с най-ниски резултати в DESI е твърде голяма. По отношение на подобренията повечето държави — членки на ЕС, постигнаха добър напредък през последните 5 години, но всички те ще трябва да положат съгласувани усилия за постигане на целите на цифровото десетилетие.

Изтеглете доклада на вашата страна (.pdf)

Държава

Доклади на английски и роден език

Знамето на АвстрияАвстрия

Профил на държавата на Desi (EN) /профил на DESI на държавата (DE) 

Знамето на БелгияБелгия

Профил на държавата на Desi (EN)/профил на държавата по DESI (FR)/профил на DESI държава (NL) 
Флаг на БългарияБългария

Профил на държавата в Desi (EN) /профил на DESI за страната (BG)

 Флаг на ХърватияХърватияПрофил на държавата на Desi (EN) /профил на DESI на държавата (HR)
Знамето на КипърКипърПрофил на държавата на Desi (EN)/профил на държавата DESI (EL) 
Флаг на Чешката републикаЧешка републикаПрофил на държавата на Desi (EN) /профил на държавата по DESI (CS) 
Знаме на ДанияДанияПрофил на държавата на Desi (EN) /профил на DESI на държавата (DA) 
Флаг на ЕстонияЕстонияПрофил на държавата на Desi (EN) /профил на DESI на страната (ET)
 Знамето на ФинландияФинландияПрофил на държавата на Desi (EN) /профил на DESI на държавата (FI) 
 Флагът на ФранцияФранцияПрофил на държавата на Desi (EN) /профил на DESI на държавата (FR) 
 Флагът на ГерманияГерманияПрофил на държавата на Desi (EN) /профил на DESI на държавата (DE)  
Знамето на ГърцияГърцияПрофил на държавата на Desi (EN)/профил на държавата DESI (EL) 
Знамето на УнгарияУнгарияПрофил на държавата на Desi (EN) /профил на страната по DESI (HU)
Флагът на ИрландияИрландияПрофил на държавата на Desi (EN) 
Знамето на ИталияИталия 

Профил на държавата на Desi (EN) /профил на DESI на държавата (IT)  

Флаг на ЛатвияЛатвияПрофил на държавата на Desi (EN)/профил на държавата DESI (LV) 
Знамето на ЛитваЛитваПрофил на държавата на Desi (EN)/профил на държавата DESI (LT) 
Флагът на ЛюксембургЛюксембург

Профил на държавата на Desi (EN) /профил на DESI на държавата (FR)

Знамето на МалтаМалта

Профил на държавата на Desi (EN)/профил на държавата DESI (MT)

Флаг на НидерландияНидерландияПрофил на държавата на Desi (EN)/профил на държавата DESI (NL) 
Знамето на ПолшаПолшаПрофил на държавата на Desi (EN) /профил на DESI на държавата (PL) 
Знамето на ПортугалияПортугалияПрофил на държавата на Desi (EN) /профил на страната по DESI (PT) 
Знамето на РумънияРумънияПрофил на държавата на Desi (EN) /профил на страната по DESI (RO) 
Знамето на СловакияСловакияПрофил на държавата на Desi (EN) /профил на DESI за страната (SK) 
Знамето на СловенияСловенияПрофил на държавата на Desi (EN)/профил на държавата DESI (SL) 
Флаг на ИспанияИспанияПрофил на държавата на Desi (EN) /профил на DESI на държавата (ES)  
Знаме на ШвецияШвецияПрофил на държавата на Desi (EN) /профил на държавата по DESI (SV)

 

Можете да изтеглите доклада с данните DESI за Норвегия (наанглийски език).

Докладите на DESI за 2022 г. се основават главно на данни за 2021 г. DESI беше преизчислен за предходни години, за да се отразят промените в избора на показатели, разпределени между 4 измерения на DESI (нова структура DESI), корекциите на основните данни и заедно с преизчисляването на средната стойност за ЕС (премахване на Обединеното кралство). По този начин резултатите и класирането може да са се променили в сравнение с предишните издания.

Съдържание по темата

Обща картина

Индекс на цифровата икономика и общество (DESI)

Индексът за цифровата икономика и общество (DESI) обобщава показателите за постиженията на Европа в областта на цифровите технологии и проследява напредъка на държавите от ЕС.

По-задълбочено

Вижте също

Научноизследователска и развойна дейност в областта на ИКТ в индекса за цифровата икономика и цифровото общество

Комисията следва актуализациите в сектора на ИКТ, включително в областта на научноизследователската и развойната дейност, които допринасят значително за икономиката на ЕС.