Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Länders resultat i digitaliseringen

I landsrapporterna för det digitala decenniet för 2023 beskrivs hur varje medlemsstat gör när det gäller kardinalpunkterna för det digitala decenniet: Digital kompetens, digital infrastruktur, digitalisering av företag och digitalisering av offentliga tjänster.

    ””

© image by yucelyilmaz - Getty Images/iStock

Europeiska kommissionen har övervakat medlemsstaternas digitala framsteg genom rapporter från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) sedan 2014. Från och med 2023, och i linje med det politiska programmet för det digitala decenniet 2030, är Desi nu integrerat i rapporten om det digitala decenniet och används för att övervaka framstegen mot de digitala målen. 

Läs mer

Översikt

Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI)

Mellan 2014 och 2022 sammanfattade indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) indikatorer på Europas digitala resultat och följde EU-ländernas framsteg.

Fördjupning

Se också