Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Financovanie pilotných projektov a prípravných akcií v oblasti komunikačných sietí, obsahu a technológií a prijatie pracovného programu na rok 2022

S cieľom zabezpečiť vykonávanie pilotných projektov a prípravných akcií v oblasti komunikačných sietí, obsahu a technológií, ako sa uvádza v prílohe, je potrebné prijať ročné rozhodnutie o financovaní, ktoré predstavuje ročný pracovný program na rok 2022.

Stiahnuté

1) Commission decision
Stiahnuť 
2) Annex to the Commission decision
Stiahnuť