Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Víťazi ceny Inovačného radaru za rok 2021 za ekologické a digitálne inovácie

Európska komisia udelila ceny niektorým z najsľubnejších inovácií v Európe, ktoré vznikli v rámci výskumných a inovačných projektov financovaných EÚ.

innovation radar logo representing a target with text "innovation radar prize winner"

Innovation Radar, European Commission

 Celková cena Inovačného radaru za rok 2021 bola udelená spoločnosti MetGenz Fínska. Ich udržateľná bioprídavková látka do obalovej dosky na báze vlákien poskytuje väčšiu pevnosť a odolnosť voči vlhkosti lepenkových obalov. Okrem toho tým, že sa zabezpečí, aby sa na kartóne nenachádzali petrochemické výrobky, sa obal ľahšie recykluje a menej z neho končí na skládkach.

Víťazi boli vybraní aj v troch ďalších kategóriách cien.

Po prvé, víťazom projektu Innovative Sustainability Tech bola technológia C2CA z Holandska, ktorá vyvinula patentovaný systém recyklácie stavebného materiálu, ktorý viedol k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Po druhé, víťazom ceny „Innovative Health Tech“ bol React4Life z Talianska za jeho riešenie orgánov na čipe, ktoré podporuje vývoj personalizovaných liekov a môže urýchliť vývoj nových liečebných postupov.

A napokon, Kypo z Česka vyhral v kategórii „prelomové inovácie“ svoju platformu odbornej prípravy v oblasti kybernetickej bezpečnosti s otvoreným zdrojovým kódom, čo pomohlo riešiť nedostatok kyberneticko-bezpečnostných zručností v Európe. Na výročnom podujatí Inovačného radaru, ktoré sa konalo 21. októbra, 12 finalistov z celej Európy predstavilo svoje plány uviesť na trh svoje prelomové inovácie, ktoré EÚ podporila, porote investorov a podnikateľov.

Inovačný radar je iniciatíva Komisie, v ktorej sa zdôrazňujú inovácie vyplývajúce z výskumných a inovačných projektov financovaných EÚ v rámci programu Horizont 2020 a programu Horizont Európa, výskumných a inovačných programov EÚ na roky 2014 – 2020 a 2021 – 2027. Táto každoročná súťaž sa koná od roku 2015 a udeľuje ceny najlepším inovátorom s podporou EÚ, ktorí vyvinuli riešenia, ktoré sa môžu dostať na trh.

Viac informácií