Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Európa pripravená na digitálny vek: Komisia navrhuje nové pravidlá a opatrenia pre excelentnosť a dôveru v umelú inteligenciu

Komisia dnes predostrela návrh nových pravidiel a opatrení zameraných na to, aby sa Európa stala svetovým centrom dôveryhodnej umelej inteligencie. Kombinácia historicky prvého právneho rámca umelej inteligencie a nového koordinovaného plánu s členskými štátmi bude zárukou bezpečnosti a základných práv ľudí a podnikov a zároveň posilní zavádzanie umelej inteligencie, investície a inováciu v celej EÚ. Nové pravidlá týkajúce sa strojových zariadení doplnia tento prístup prispôsobením bezpečnostných pravidiel s cieľom zvýšiť dôveru používateľov v novú všestrannú generáciu výrobkov.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla: 

V súvislosti s umelou inteligenciou je dôvera nevyhnutnosťou, a nie peknou. Vďaka týmto zásadným pravidlám stojí EÚ na čele vývoja nových globálnych noriem, aby sa zabezpečila dôvera v umelú inteligenciu. Normy nám pomôžu vydláždiť cestu k etickej technológii na celom svete a zabezpečiť konkurencieschopnosť EÚ v tomto procese. Naše pravidlá sú nadčasové a priaznivé pre inováciu, zásah povoľujú len v potrebných prípadoch — keď ide o bezpečnosť a základné práva občanov EÚ.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton uviedol:

Umelá inteligencia je prostriedkom, nie cieľom. Je to približne desaťročia, ale dosiahla nové kapacity poháňané výpočtovou kapacitou. Ponúka nám preto obrovský potenciál v najrozmanitejších oblastiach – od zdravia, cez dopravu, energiu, poľnohospodárstvo, cestovný ruch až po kybernetickú bezpečnosť. Zároveň je však spojená s celým radom rizík. Cieľom dnešných návrhov je posilniť postavenie Európy ako globálneho centra excelentnosti v oblasti umelej inteligencie od laboratória až po trh, zabezpečiť, aby umelá inteligencia v Európe rešpektovala naše hodnoty a pravidlá, a využiť potenciál umelej inteligencie na priemyselné využitie.

Tlačová správa v plnom znení