Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Europa na miarę ery cyfrowej: Komisja proponuje nowe przepisy i działania na rzecz doskonałości i wiarygodności sztucznej inteligencji

Komisja proponuje nowe przepisy i działania, aby przekształcić Europę w globalne centrum wiarygodnej sztucznej inteligencji (AI). Połączenie pierwszych w historii ram prawnych dotyczących sztucznej inteligencji i nowego skoordynowanego planu opracowanego wraz z państwami członkowskimi zagwarantuje bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli i przedsiębiorstw, co przyczyni się do upowszechnienia AI oraz do zwiększenia inwestycji i innowacyjności w tej dziedzinie w całej UE. Podejście to uzupełnią nowe przepisy dotyczące maszyn, zmieniające zasady bezpieczeństwa w taki sposób, aby zwiększyć zaufanie użytkowników do produktów nowej generacji o wszechstronnych zastosowaniach.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: 

Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, zaufanie jest koniecznością, a nie dobrym rozwiązaniem. Dzięki tym przełomowym przepisom UE obejmuje pozycję lidera w dziedzinie opracowywania nowych globalnych norm, które sprawią, że sztuczna inteligencja stanie się wiarygodną technologią. Ustanawiając standardy, możemy utorować drogę etycznym technologiom na całym świecie i zagwarantować, że UE pozostanie konkurencyjna. Nasze przepisy są dostosowane do przyszłych wyzwań, sprzyjają innowacjom i umożliwiają interwencję tam, gdzie jest to absolutnie potrzebne: gdy w grę wchodzą bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli UE.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział:

Sztuczna inteligencja jest środkiem, a nie celem. Jest to około dziesięcioleci, ale osiągnął nowe zdolności zasilane mocą obliczeniową. Oferuje ona ogromne możliwości w tak różnorodnych dziedzinach jak zdrowie, transport, energia, rolnictwo, turystyka czy bezpieczeństwo cybernetyczne. Wiąże się jednak również z szeregiem zagrożeń. Przedstawione dziś wnioski mają na celu wzmocnienie pozycji Europy jako globalnego centrum doskonałości w dziedzinie sztucznej inteligencji od laboratorium po rynek, zapewnienie, aby sztuczna inteligencja w Europie była zgodna z naszymi wartościami i zasadami, oraz wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji do zastosowań przemysłowych.

Pełny tekst komunikatu prasowego