Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Digiajastule vastav Euroopa: Komisjon teeb ettepaneku uute eeskirjade ja meetmete kohta tehisintellekti tipptaseme saavutamiseks ja selle vastu usalduse suurendamiseks

Komisjon teeb täna ettepaneku uute eeskirjade ja meetmete kohta, mille eesmärk on muuta Euroopa usaldusväärse tehisintellekti ülemaailmseks keskuseks. Tehisintellekti esimene õigusraamistik ja uus liikmesriikidega kooskõlastatud kava tagab inimeste ja ettevõtjate ohutuse ja põhiõigused, tugevdades samal ajal tehisintellekti kasutuselevõttu, investeeringuid ja innovatsiooni kogu ELis. Seda lähenemisviisi täiendavad masinaid käsitlevad uued eeskirjad, millega kohandatakse ohutusnõudeid, et suurendada kasutajate usaldust uue mitmekülgse tootepõlvkonna vastu.

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles: 

Tehisintellekti valdkonnas on usaldus hädavajalik, mitte õnne. Nende murranguliste eeskirjadega juhib EL uute ülemaailmsete normide väljatöötamist, et tehisintellekti saaks usaldada. Standardite kehtestamisega saame kõikjal maailmas sillutada teed eetilisele tehnoloogiale ja tagada ELi konkurentsivõime. Meie tulevikukindlad ja innovatsioonisõbralikud eeskirjad sekkuvad seal, kus see on hädavajalik: kui kaalul on ELi kodanike turvalisus ja põhiõigused.

Siseturuvolinik Thierry Breton sõnas:

Tehisintellekt on vahend, mitte lõpp. See on olnud umbes aastakümneid, kuid on saavutanud uusi võimsusi, mida kasutab andmetöötlusvõimsus. See pakub tohutuid võimalusi niivõrd erinevates valdkondades nagu tervishoid, transport, energeetika, põllumajandus, turism ja küberjulgeolek. Kuid sellega kaasnevad ka mitmed ohud. Tänaste ettepanekute eesmärk on tugevdada Euroopa positsiooni ülemaailmse tehisintellekti tippkeskusena alates laborist kuni turuni, tagada, et tehisintellekt Euroopas austab meie väärtusi ja eeskirju, ning kasutada tehisintellekti potentsiaali tööstuslikuks kasutamiseks.

Pressiteate täistekst