Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Европа, подготвена за цифровата ера: Комисията предлага нови правила и действия за високи постижения и доверие в изкуствения интелект

Днес Комисията предлага нови правила и действия, чиято цел е Европа да стане световен център за надежден изкуствен интелект (ИИ). Комбинацията от първата по рода си правна рамка по отношение на ИИ и новия координиран с държавите членки план ще гарантира безопасността и основните права на хората и предприятията и същевременно ще активизира в целия ЕС навлизането на ИИ и инвестициите и иновациите в него. Този подход ще бъде допълнен от нови правила относно машините, като за целта правилата за безопасност ще бъдат адаптирани с цел да се увеличи доверието на потребителите в новото гъвкаво поколение продукти.

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: 

По отношение на изкуствения интелект доверието е задължително, а не приятно. С тези революционни правила ЕС застава начело на създаването на нови глобални норми, които да бъдат гаранция за това, че можем да се доверим на ИИ. Определяйки стандартите, можем да проправим пътя на етичните технологии по цял свят и да гарантираме продължаващата конкурентоспособност на ЕС. Нашите правила са ориентирани към бъдещето и дружелюбни за иновациите. Те влизат в действие само когато това е несъмнено необходимо — когато безопасността и основните права на гражданите на ЕС са изложени на риск.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви:

ИИ е средство, а не цел. Тя е около десетилетия, но е достигнала до нови мощности, захранвани с изчислителна мощност. Това разкрива огромен потенциал в най-разнообразни области — здравеопазване, транспорт, енергетика, селско стопанство, туризъм, киберсигурност. Но крие и някои рискове. Днешните предложения имат за цел да укрепят позицията на Европа като световен център за високи постижения в областта на ИИ от лабораторията до пазара, да гарантират, че ИИ в Европа зачита нашите ценности и правила, и да използват потенциала на ИИ за промишлена употреба.

Пълен текст на съобщението за печата