Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikácia

India a EÚ podpísali dohodu o zámere spolupráce v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a kvantových technológií

India a EÚ podpísali dohodu o spolupráci v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, extrémov počasia a klimatického modelovania a kvantových technológií.

Pile of Indian and European Flag Buttons

iStock photo Getty images plus

Ministerstvo elektroniky a IT (MeitY) indickej vlády a Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie (GR CONNECT) podpísali na virtuálnom ceremoniáli 21. novembra 2022 v MeitY v Naí Dillía na GR CONNECT v Bruseli „Úmysel spolupráce v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC), Extremes & Climate Modeling a kvantových technológií“.

Signatármi boli Alkesh Kumar Sharma, tajomník MeitY a Roberto Viola, generálny riaditeľ, GR CONNECT, Európska komisia. Pri tejto príležitosti boli prítomní pán Debasish Prusty, zástupca vedúceho misie (DCM), veľvyslanectvo Indie v Bruseli, pán Sushil Pal, spoločný tajomník, MeitY, pán Thomas Skordas, zástupca generálneho riaditeľa GR Connect, a Benoit Sauveroche, prvý poradca delegácie EÚ v Indii.

Zámer spolupráce ďalej nadväzuje na záväzky oboch strán týkajúce sa prehĺbenia technologickej spolupráce v oblasti kvantovej a vysokovýkonnej výpočtovej techniky počas zasadnutia vedúcich predstaviteľov EÚ a Indie 8. mája 2021. Podpísanie dohody má okrem toho význam v kontexte rozhodnutia o zriadení Rady EÚ – India pre obchod a technológie (TTC) 25. apríla 2022.

Cieľom spolupráce je nadviazať spoluprácu na aplikáciách HPC využívajúcich indické a európske superpočítače v oblasti biomolárnych liekov, terapeutík na COVID-19, zmierňovania zmeny klímy, predvídania prírodných katastrof a kvantovej výpočtovej techniky.

Pri tejto príležitosti tajomník MeitY Alkesh Kumar Sharma uviedol

HPC rieši niektoré z najväčších výziev na svete v súčasnosti. Dopyt

v prípade systémov vysokovýkonnej výpočtovej techniky sa rýchlo zvyšuje v rôznych oblastiach

oblasti uplatňovania a v rámci tohto partnerstva budú mať India a EÚ pákový efekt

odborné znalosti oboch strán na optimalizáciu HPC smerom k rozvoju pokročilých

technologické riešenia vo viacerých oblastiach.

 

Roberto Viola, generálny riaditeľ Európskej komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie, uviedol:

S potešením vítam túto spoluprácu s našimi indickými partnermi, ktorá nadväzuje na oznámenie o zriadení Rady pre obchod a technológie medzi EÚ a Indiou na jar tohto roku. Spojením našich skúseností, odborných znalostí a nadviazaním na našu dlhodobú spoluprácu a dôveru môžeme navzájom pomôcť prekonať najväčšie výzvy nášho veku: COVID-19 a zmena klímy. Táto dohoda nám navyše poskytuje vzrušujúcu perspektívu pre EÚ a Indiu, aby spoločne preskúmali hranice kvantových technológií.

Okolnosti predchádzajúce sporu

Tento zámer dohody o spolupráci predstavuje poslednú z dlhej série dohôd a spolupráce v oblasti výskumu a inovácií medzi EÚ a Indiou, ktorá sa začala viac ako dvadsať rokov od podpísania Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci v roku 2001. Táto dohoda bola po tretíkrát obnovená 17. mája 2020 na ďalších 5 rokov.

Dopĺňa ho prijatie strategického partnerstva medzi EÚ a Indiou: Plán do roku 2025 z 15. júla 2020. Tento plán usmerňuje EÚ a Indiu o spoločných opatreniach a ďalšom posilňovaní strategického partnerstva medzi EÚ a Indiou aj počas nasledujúcich piatich rokov.

Spoločný podnik EuroHPC

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC JU) je právny a financujúci subjekt, ktorý bol zriadený v roku 2018 a sídli v Luxemburgu a ktorý má byť lídrom v oblasti európskych superpočítačov. Spoločný podnik EuroHPC umožňuje Európskej únii a krajinám zúčastňujúcim sa na spoločnom podniku EuroHPC koordinovať svoje úsilie a združovať svoje zdroje, aby sa Európa stala svetovým lídrom v oblasti superpočítačov. Posilňuje sa tým vedecká excelentnosť a priemyselná sila Európy, podporuje sa digitálna transformácia jej hospodárstva a zároveň sa zabezpečuje jej technologická suverenita.

Národná supervýpočtová misia

Národná študijná misia v Indii plánuje posilniť postavenie národných akademických inštitúcií a inštitúcií výskumu a vývoja rozmiestnených v celej krajine inštaláciou vysokovýkonných výpočtových zariadení v celej krajine. Celkovo 24 petaflopsov (24 miliónov výpočtov za sekundu) infraštruktúry Supercomputing už bolo uvedených do prevádzky a ďalších 40 petaflopsov (40 miliónov výpočtov za sekundu) sa plánuje v nasledujúcom roku na základe domácich navrhnutých, vyvinutých a vyrobených serverov a prepojení. V rámci národnej supervýpočtovej misie sa vyvinuli aplikácie na riešenie problémov, ako sú predpovedanie povodní a zvládanie katastrof, mestské počasie, modelovanie kvality povodní a ovzdušia, prieskum ropy a zemného plynu, objavovanie drog, zmena účelu drog a genomika.

Destinácia Zem

Ide o novú iniciatívu Európskej komisie v rámci Európskej zelenej dohody. Jeho hlavným cieľom je vyvinúť veľmi presný digitálny model Zeme („Digitálne dvojica Zeme“) s využitím nových kapacít EÚ v oblasti HPC a umelej inteligencie na rozvoj digitálnych dvojčiat na rôzne tematické aspekty systému Zeme. Cieľom je poskytnúť nástroj, ktorý pomôže rozhodujúcim činiteľom lepšie sa prispôsobiť zložitým environmentálnym výzvam súvisiacim so zmenou klímy a ich sociálno-ekonomickým dôsledkom, a to monitorovaním a simuláciou vývoja systému Zeme (pôda, more, atmosféra a biosféra) a predvídaním environmentálnych katastrof a sociálno-ekonomických kríz.

Kvantové technológie

 Európska hlavná iniciatíva v oblasti kvantových technológií je 10-ročná, 1 miliarda EUR, spoločná dlhodobá výskumná a inovačná iniciatíva, ktorá bola spustená v roku 2018. Jej poslaním je upevniť vedúce postavenie a excelentnosť európskej vedy v oblasti kvantových technológií a postaviť Európu do vedúcej pozície v priemyselnej oblasti zosúladením priorít verejného financovania na úrovni EÚ, vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Hlavná iniciatíva mobilizuje celú kvantovú výskumnú komunitu v Európe, aby realizovala svoj strategický výskumný plán.