Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikace

Indie a EU podepsaly dohodu o spolupráci v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky a kvantových technologií

Indie a EU podepisují dohodu o spolupráci v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, počasí a klimatických modelů a kvantových technologií.

Pile of Indian and European Flag Buttons

iStock photo Getty images plus

Ministerstvo elektroniky a IT (MeitY) indické vlády a Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CONNECT) Evropské komise podepsalyna virtuálním ceremoniálu dne 21. listopadu 2022 v MeitY v Dillí a na GŘ CONNECT v Bruselu „Úmysl spolupráce v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC), meteorologických výstav a kvantových technologií“.

Signatáři byli Alkesh Kumar Sharma, tajemník MeitY a Roberto Viola, generální ředitel, GŘ CONNECT, Evropská komise. Při této příležitosti byli přítomni Debasish Prusty, zástupce vedoucího mise, velvyslanectví Indie v Bruselu, Sushil Pal, společný tajemník, MeitY, Thomas Skordas, zástupce generálního ředitele GŘ Connect a Benoit Sauveroche, první poradce delegace EU v Indii.

Záměr spolupráce dále vychází ze závazků obou stran ohledně prohloubení technologické spolupráce v oblasti kvantové a vysoce výkonné výpočetní techniky během zasedání vedoucích představitelů EU a Indie dne 8. května 2021. Podpis dohody má navíc význam v souvislosti s rozhodnutím o zřízení Rady EU-Indie pro obchod a technologie (TTC) dne 25. dubna 2022.

Záměrem spolupráce je navázat spolupráci na aplikacích vysoce výkonné výpočetní techniky s využitím indických a evropských superpočítačů v oblasti bio molekulárních léčivých přípravků, terapeutik proti COVID-19, zmírňování změny klimatu, předvídání přírodních katastrof a kvantové výpočetní techniky.

Alkesh Kumar Sharma, tajemník MeitY, při této příležitosti uvedl: 

Vysoce výkonná výpočetní technika řeší některé z největších výzev na dnešním světě. Poptávka

u systémů vysoce výkonné výpočetní techniky se rychle zvyšuje v různých oblastech

oblasti použití a v rámci tohoto partnerství budou mít Indie a EU pákový efekt

odborné znalosti obou stran s cílem optimalizovat vysoce výkonnou výpočetní techniku směrem k rozvoji pokročilých

technologická řešení ve více oblastech.

 

Roberto Viola, generální ředitel Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie, uvedl:

Vřele vítám tuto spolupráci s našimi indickými partnery, která navazuje na oznámení o zřízení Rady EU-Indie pro obchod a technologie letos na jaře. Spojením našich zkušeností, odborných znalostí a využitím naší dlouhodobé spolupráce a důvěry si můžeme pomoci překonat největší problémy našeho věku: COVID-19 a změna klimatu. Tato dohoda nám navíc poskytuje vzbuzující perspektivu, aby EU a Indie společně zkoumaly hranice kvantových technologií.

Souvislosti

Tento záměr o spolupráci představuje poslední z dlouhé řady dohod a spolupráce v oblasti výzkumu a inovací mezi EU a Indií, která trvá více než dvacet let počínaje podpisem dohody o vědeckotechnické spolupráci v roce 2001. Tato dohoda byla potřetí obnovena dne 17. května 2020 na dalších pět let.

To je doplněno přijetím strategického partnerství EU-Indie: Plán do roku 2025 ze dne 15. července 2020. Tento plán je vodítkem pro EU a Indii, pokud jde o společná opatření a další posílení strategického partnerství EU-Indie, a to i v příštích pěti letech.

Společný podnik EuroHPC

Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (dále jen „společný podnik EuroHPC“) je právní a financující subjekt, který byl založen v roce 2018 a sídlí v Lucemburku a jehož úkolem je stát v čele evropských superpočítačů. Společný podnik EuroHPC umožňuje Evropské unii a zúčastněným zemím společného podniku EuroHPC koordinovat své úsilí a sdílet své zdroje, aby se Evropa stala světovým lídrem v oblasti superpočítačů. To posiluje vědeckou excelenci a sílu průmyslu v Evropě, podporuje digitální transformaci jejího hospodářství a zároveň zajišťuje její technologickou suverenitu.

Národní mise v oblasti superpočítačů

Národní kontrolní mise v Indii počítá s posílením postavení vnitrostátních akademických a výzkumných a vývojových institucí rozmístěných po celé zemi prostřednictvím instalace vysoce výkonných výpočetních zařízení v celé zemi. Celkem 24 petaflops (24 milionů miliard výpočtů za sekundu) bylo již uvedeno do provozu a dalších 40 petaflops (40 miliard výpočtů za sekundu) se předpokládá v nadcházejícím roce na základě vnitrostátně navržených, vyvinutých a vyrobených serverů a propojení. V rámci národních superpočítačových misí byly vyvinuty aplikace pro řešení problémů, jako jsou předpovědi povodní a zvládání katastrof, městské počasí, modelování kvality povodní a ovzduší, průzkum ložisek ropy a zemního plynu, objevování drog, nové využití drog a genomika.

Cíl Země

Jedná se o novou iniciativu Evropské komise v rámci Zelené dohody pro Evropu. Jeho hlavním cílem je vyvinout velmi přesný digitální model Země („Digitální dvojice Země“) s využitím nových schopností EU v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky a umělé inteligence k rozvoji digitálních dvojčat týkajících se různých tematických aspektů systému Země. Cílem je poskytnout nástroj, který subjektům s rozhodovací pravomocí pomůže lépe se přizpůsobit složitým environmentálním výzvám souvisejícím se změnou klimatu a jejich socioekonomickým důsledkům, a to sledováním a simulací vývoje zemského systému (pozemní, mořské, atmosférické a biosférické) a předjímáním environmentálních katastrof a socioekonomických krizí.

Kvantové technologie

 Evropská stěžejní iniciativa v oblasti kvantových technologií představuje desetiletou dlouhodobou iniciativu v oblasti výzkumu a inovací založenou na spolupráci v hodnotě 1 miliardy EUR, která byla zahájena v roce 2018. Jeho posláním je upevnit vedoucí postavení Evropy ve vědě a excelenci v oblasti kvantových technologií a postavit Evropu do čela průmyslového prostředí sladěním priorit veřejného financování na úrovni EU, na vnitrostátní a regionální úrovni. Stěžejní iniciativa mobilizuje celou kvantovou výzkumnou obec v Evropě k provádění jejího strategického plánu výzkumu.