Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program Kreatívna Európa MEDIA – Podpora podnikateľských inovácií v audiovizuálnom sektore

Program MEDIA bude podporovať audiovizuálny sektor pri vytváraní podnikateľského prostredia, ktoré môže zvýšiť kapacitu priemyslu na európskej úrovni.

    Obraz operátora fotoaparátu, ktorý odráža európske talenty, čo je dôležité pre podnikateľské inovácie v audiovizuálnom sektore

© iStock by Getty Images - 1184455526 batuhan toker

Táto skupina opatrení v rámci programu MEDIA podporuje podnikateľské inovácie, škálovateľnosť a talenty v celom hodnotovom reťazci. Osobitné skupiny podnecujúce internacionalizáciu odvetvia, ako sú distribútori a obchodní zástupcovia, a kľúčové iniciatívy na trhu a vytváranie sietí dostanú cielenú podporu s cieľom posilniť cezhraničnú spoluprácu, vzdelávanie a výmenu poznatkov, ktoré umožnia priemyslu rásť mimo jeho územia. 

Výzvy na predkladanie návrhov na podporu v roku 2023 v rámci obchodného klastra sú:

  • Inovačné nástroje a obchodné modely na zlepšenie viditeľnosti a dostupnosti európskych diel a zvýšenie počtu divákov v digitálnom prostredí. Projekty sa zamerajú na osobitné výzvy audiovizuálneho sektora, ako je vyhľadateľnosť, poradie vypustených okien, financovanie a teritorialita.  Podpora sa poskytne aj nástrojom na ekologizáciu priemyslu. 
  • Európsky filmový predaj na podporu predaja európskych diel mimo ich územia. Táto podpora je zameraná na etablované spoločnosti a pôsobí ako stimul na podporu obehu európskych diel a na zvýšenie ich obchodného potenciálu.
  • Európska filmová distribúciana podporu schopnosti distribútorov investovať do podpory inonárodných európskych diel. Podpora je zameraná na etablované spoločnosti a pôsobí ako stimul na lepšiu propagáciu európskych inonárodných filmov zmiernením komerčného rizika, ktoré môžu mať takéto filmy.

Najnovšie správy

CALL FOR PROPOSALS |
Európsky filmový predaj

Cieľom európskeho filmového predaja v rámci programu Kreatívna Európa MEDIA je podporovať predaj európskych audiovizuálnych diel mimo svojho územia. Táto podpora je zameraná na etablované spoločnosti a pôsobí ako stimul na podporu obehu európskych diel a zvýšenie ich obchodného potenciálu.

CALL FOR PROPOSALS |
European mini-slate development

European mini-slate development under Creative Europe MEDIA aims to respond to the specific need of producers from lower capacity countries to ensure increased investment in quality works. By encouraging a limited portfolio approach (2 to 3 works) this support takes into account the size and specificities of their markets by offering a pathway to scale up, develop business strategies, invest in creativity and increase production capacity.

CALL FOR PROPOSALS |
Európska filmová distribúcia

Cieľom európskej filmovej distribúcie v rámci programu Kreatívna Európa MEDIA je posilniť schopnosť distribútorov investovať do propagácie inonárodných európskych diel. Podpora je zameraná na etablované spoločnosti a pôsobí ako stimul na lepšiu propagáciu európskych inonárodných filmov zmiernením komerčného rizika, ktoré takéto filmy môžu mať.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Program Kreatívna Európa MEDIA

Podprogram MEDIA v rámci programu Kreatívna Európa je určený na podporu európskeho filmového a iného audiovizuálneho priemyslu.

Pozri aj