Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

MEDIA Eoraip na Cruthaitheachta — Tacú le nuálaíocht ghnó i réimse an chlosamhairc

Tacóidh an clár MEDIA leis an earnáil chlosamhairc timpeallacht ghnó a chruthú a bheidh in ann acmhainneacht an tionscail a mhéadú ar an leibhéal Eorpach.

    Íomhá d’oibreoir ceamara, a léiríonn tallann Eorpach, rud atá tábhachtach do nuálaíocht ghnó sa réimse closamhairc

© iStock by Getty Images - 1184455526 batuhan toker

Cuireann an cnuasach beart seo faoin gclár MEDIA nuálaíocht ghnó, inscálaitheacht agus tallann chun cinn ar fud an tslabhra luacha. Tabharfar tacaíocht spriocdhírithe do ghrúpaí sonracha a chuireann chun cinn idirnáisiúnú na hearnála — amhail dáileoirí agus gníomhairí díolacháin — agus príomhthionscnaimh mhargaidh agus líonraithe, d’fhonn comhar trasteorann, foghlaim agus comhroinnt eolais a neartú, rud a chuirfidh ar chumas an tionscail fás lasmuigh dá chríocha náisiúnta. 

Is iad seo a leanas na glaonna ar thograí le haghaidh tacaíochta in 2023 faoin gcnuasach gnó:

  • Uirlisí nuálacha agus samhlacha gnó chun infheictheacht agus infhaighteacht saothar Eorpach a fheabhsú agus chun lucht féachana sa timpeallacht dhigiteach a mhéadú. Díreoidh na tionscadail ar dhúshláin shonracha na hearnála closamhairc amhail infhionnacht, seicheamhú fuinneoga scaoilte, maoiniú agus críochacht.  Tabharfar tacaíocht freisin d’uirlisí chun an tionscal a ghlasú. 
  • Díolacháin Scannán Eorpacha chun díolacháin saothar Eorpach a chothú lasmuigh dá gcríocha náisiúnta. Tá an tacaíocht sin dírithe ar chuideachtaí seanbhunaithe agus is dreasacht í chun cúrsaíocht saothar Eorpach a chur chun cinn agus a n-acmhainneacht tráchtála a mhéadú.
  • Dáileadh Scannán Eorpach chun cumas dáileoirí infheistíocht a dhéanamh i gcur chun cinn saothar Eorpach neamhnáisiúnta a chothú. Tá an tacaíocht dírithe ar chuideachtaí seanbhunaithe agus is dreasacht í chun scannáin neamhnáisiúnta Eorpacha a chur chun cinn ar bhealach níos fearr tríd an riosca tráchtála a d’fhéadfadh a bheith ag scannáin den sórt sin a mhaolú.

An Nuacht is Déanaí

CALL FOR PROPOSALS |
Scannáin ag Bogadh faoi chlár MEDIA Eoraip na Cruthaitheachta

Is é is aidhm do dheontais cúrsaíocht saothar Eorpach a mhéadú agus a lucht féachana uile-Eorpach a leathnú trí thacú le dáileadh amharclannaíochta agus ar líne scannán Eorpach neamhnáisiúnach.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Clár MEDIA Eoraip na Cruthaitheachta

Tá an tsraith MEDIA de chlár Eoraip na Cruthaitheachta deartha chun tacú le tionscail scannánaíochta agus chlosamhairc Eorpacha eile.

Féach freisin