Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

„Loov Euroopa“ MEDIA – Äriinnovatsiooni toetamine audiovisuaalvaldkonnas

Programm MEDIA toetab audiovisuaalsektorit, et luua ettevõtluskeskkond, mis võib suurendada tööstuse suutlikkust Euroopa tasandil.

    Pilt kaameraoperaatorist, mis kajastab Euroopa talente, mis on oluline äriinnovatsiooni jaoks audiovisuaalvaldkonnas

© iStock by Getty Images - 1184455526 batuhan toker

See MEDIA programmi meetmete klaster edendab ettevõtlusinnovatsiooni, mastaapsust ja andeid kogu väärtusahelas. Konkreetsed rühmad, kes juhivad sektori rahvusvahelistumist, nagu turustajad ja müügiesindajad, ning peamised turu- ja võrgustike loomise algatused saavad sihipärast toetust, et tugevdada piiriülest koostööd, õppimist ja teadmiste jagamist, mis võimaldavad tööstusel kasvada väljaspool oma riigi territooriumi. 

2023. aastal ettevõtlusklastri raames esitatud toetustaotluste esitamise kutsed on järgmised:

  • Uuenduslikud vahendid ja ärimudelid, et parandada Euroopa päritolu teoste nähtavust ja kättesaadavust ning suurendada vaatajaskonda digitaalkeskkonnas. Projektid keskenduvad audiovisuaalsektori konkreetsetele probleemidele, nagu avastatavus, väljalaskeakende järjestamine, rahastamine ja territoriaalsus.  Toetust antakse ka tööstuse keskkonnasäästlikumaks muutmise vahenditele. 
  • Euroopa filmide müük, et edendada Euroopa päritolu teoste müüki väljaspool oma riigi territooriumi. See toetus on suunatud väljakujunenud ettevõtetele ja toimib stiimulina edendada Euroopa päritoluga teoste ringlust ja suurendada nende äripotentsiaali.
  • Euroopa filmide levitamine, et suurendada levitajate suutlikkust investeerida mitteriiklike Euroopa päritolu teoste edendamisse. Toetus on suunatud väljakujunenud ettevõtetele ja toimib stiimulina Euroopa muude kui kodumaiste filmide paremaks edendamiseks, leevendades selliste filmide võimalikku äririski.

Viimased uudised

CALL FOR PROPOSALS |
Liikuvad filmid programmi „Loov Euroopa“ MEDIA raames

Toetuste eesmärk on suurendada Euroopa päritolu teoste levikut ja laiendada nende üleeuroopalist publikut, toetades mitterahvuslike Euroopa filmide teatri- ja veebipõhist levitamist.

Seotud sisu

Üldpilt

Programm „Loov Euroopa“ MEDIA

Programmi „Loov Euroopa“ MEDIA tegevussuuna eesmärk on toetada Euroopa filmitööstust ja muud audiovisuaaltööstust.

Vaata lisaks