Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Litva v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Tu nájdete najnovšiu analýzu a údaje pre digitalizáciu v Litve, ktoré zahŕňajú témy ako pripojiteľnosť, digitálne zručnosti, elektronická verejná správa a ďalšie.

    vlajka Litvy

Publikácie 2022

Grafický prehľad Litvy v DESI s hodnotením 52,7

Publikácie 2021

Publikácie 2020

2019 publikácie

2018 publikácie

Správa o digitálnom pokroku Európy za rok 2017 

Správa EDPR kombinuje kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu pre tvorbu politík na úrovni EÚ.

EDPR profil Litvy: Stiahnuť PDF (EN) alebo stiahnuť PDF (LT)

Telekomunikačné prehľady EDPR: Stiahnuť PDF (EN)

Profil delegácie DESI v Litve: Stiahnuť celý profil PDF (EN) alebo stiahnuť súhrn PDF (LT)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2017

Litva sa umiestnila na 13. mieste v DESI 2017. Výkonnosť Litvy je nad priemerom EÚ vo všetkých dimenziách s výnimkou ľudského kapitálu, kde bol pokrok obmedzený. Litva naďalej dosahuje dobré výsledky v oblasti prepojenosti, ale rastie pomalšie ako priemer EÚ. Litva sa výrazne zlepšila, pokiaľ ide o integráciu digitálnych technológií a digitálnych verejných služieb

Profil delegácie DESI v Litve: Stiahnuť celý profil PDF (EN) alebo stiahnuť súhrn PDF (LT)

2016 publikácie

Stiahnite si profil krajiny indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) vo formáte pdf (EN); súhrn pdf (LT)

Stiahnite si hlavné ukazovatele krajiny ako prezentáciu bodu výkonu (EN)

Stiahnite si správu o európskom digitálnom pokroku (EDPR*) vo formáte pdf (EN) (LT)

Stiahnite si prehľady o telekomunikáciách EDPR vo formáte PDF (SK)

*V správe EDPR sa spájajú kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu na tvorbu politík na úrovni EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti – výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V týchto správach sa uvádzajú údaje z krajín EÚ v oblastiach, ako je ľudský kapitál, pripojiteľnosť, integrácia digitálnych technológií a digitálne verejné služby.

Pozri aj