Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leedu digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksis

Siit leiate kõige uuemad Leedu digiteerimise analüüsid ja andmed, mis hõlmavad selliseid teemasid nagu ühenduvus, digioskused, e-valitsus ja palju muud.

    Leedu lipp

2022. aasta väljaanded

Graafiline ülevaade Leedust DESI-s, kus on 14 punkti, punktisumma 52,7

2021. aasta väljaanded

2020. aasta väljaanded

2019. aasta väljaanded

2018. aasta väljaanded

Euroopa 2017. aasta digiarengu aruanne 

EDPRi aruandes on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised ülevaated, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiülemineku valdkonnas teinud, ja pakkuda olulist tagasisideahelat poliitika kujundamiseks ELi tasandil.

Leedu EDPRi profiil: Laadige alla PDF (EN) või laadige alla PDF (LT)

EDPRi telekommunikatsiooni teabelehed: Laadi alla PDF (EN)

Desi profiil Leedus: Laadige alla täisprofiil PDF (EN) või laadige alla kokkuvõte PDF (LT)

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks 2017

Leedu on DESI 2017-is 13. kohal. Leedu tulemused ületavad ELi keskmist kõigis mõõtmetes, välja arvatud inimkapitali puhul, kus edusammud on olnud piiratud. Leedu toimib ühenduvuse valdkonnas jätkuvalt hästi, kuid kasvab aeglasemalt kui ELi keskmine. Leedu on märkimisväärselt paranenud digitehnoloogiate integreerimisel ja avalikes digiteenustes

Desi profiil Leedus: Laadige alla täisprofiil PDF (EN) või laadige alla kokkuvõte PDF (LT)

2016. aasta väljaanded

Laadige alla digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riigiprofiil PDF-failina (EN); kokkuvõte pdf (LT)

Riigi põhinäitajate allalaadimine võimsuspunkti esitlusena (EN)

Laadige alla Euroopa digitaalse arengu aruanne (EDPR*) pdf-failina (EN) (LT)

Laadige alla EDPRi telekommunikatsiooni teabelehed PDF-failina (EN)

* EDPRi aruandes on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised ülevaated, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiülemineku valdkonnas teinud, ja pakkuda olulist tagasisideahelat poliitika kujundamiseks ELi tasandil.

Seotud sisu

Üldpilt

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks – riikide tulemuslikkus digiteerimisel

Nendes aruannetes esitatakse ELi riikide andmed sellistes valdkondades nagu inimkapital, ühenduvus, digitaaltehnoloogia integreerimine ja digitaalsed avalikud teenused.

Vaata lisaks