Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Litva v indexu digitální ekonomiky a společnosti

Zde naleznete nejnovější analýzy a údaje pro digitalizaci v Litvě, které se týkají témat, jako je konektivita, digitální dovednosti, elektronická veřejná správa a další.

Evropská komise sleduje digitální pokrok členských států prostřednictvím zpráv indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) od roku 2014. Od roku 2023 a v souladu s programem politiky digitální dekády 2030 je nyní DESI začleněn do zprávy o stavu digitální dekády a využíván ke sledování pokroku při plnění digitálních cílů. Můžete také konkrétně odkazovat na zprávy o jednotlivých zemích.

Publikace z roku 2022

Grafický přehled Litvy v DESI s hodnocením 14 bodů 52,7

Publikace z roku 2021

Publikace za rok 2020

2019 publikace

Publikace z roku 2018

Zpráva o pokroku Evropy v digitální oblasti za rok 2017 

Zpráva EDPR kombinuje kvantitativní důkazy z indexu DESI (Digital Economy and Society Index) s politickými poznatky jednotlivých zemí, což nám umožňuje sledovat pokrok, kterého jednotlivé členské státy dosáhly v oblasti digitalizace, a poskytnout důležitou zpětnou vazbu pro tvorbu politik na úrovni EU.


EDPR profil Litvy: Stáhnout PDF (EN) nebo Stáhnout PDF (LT)

Informační přehledy EDPR o telekomunikacích: Stáhnout PDF (EN)

Desi profil Litvy: Stáhnout celý profil PDF (EN) nebo stáhnout shrnutí PDF (LT)

Index digitální ekonomiky a společnosti 2017

Litva se umístila na 13. místě v DESI 2017. Výsledky Litvy jsou nad průměrem EU ve všech dimenzích, s výjimkou lidského kapitálu, kde byl pokrok omezený. Litva si i nadále vede dobře v oblasti konektivity, ale roste pomaleji než průměr EU. Litva se výrazně zlepšila v integraci digitálních technologií a v oblasti digitálních veřejných služeb

Desi profil Litvy: Stáhnout celý profil PDF (EN) nebo stáhnout shrnutí PDF (LT)

Publikace z roku 2016

Stáhnout profil země podle indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) ve formátu pdf (EN); shrnutí pdf (LT)

Stáhnout hlavní ukazatele země jako prezentaci energetického bodu (EN)

Stáhnout zprávu o evropské digitální zprávě o pokroku (EDPR*) ve formátu pdf (EN) (LT)

Stáhněte si informační přehledy EDPR o telekomunikacích ve formátu pdf (EN)

* Zpráva EDPR kombinuje kvantitativní důkazy z indexu DESI (Digital Economy and Society Index) s politickými poznatky jednotlivých zemí, což nám umožňuje sledovat pokrok, kterého jednotlivé členské státy dosáhly v oblasti digitalizace, a poskytnout důležitou zpětnou vazbu pro tvorbu politik na úrovni EU.

Související obsah

Souvislosti

Výsledky zemí v oblasti digitalizace

Zprávy o digitální dekádě z roku 2023 nastiňují, jak si každý členský stát vede, pokud jde o základní body digitální dekády: Digitální dovednosti, digitální infrastruktury, digitalizace podniků a digitalizace veřejných služeb.

Viz také