Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Litwa w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Tutaj znajdziesz najnowsze analizy i dane dotyczące cyfryzacji na Litwie, obejmujące takie tematy jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i wiele innych.

    flaga Litwy

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Litwy w DESI pokazujący ranking 14 z wynikiem 52,7

Publikacje na 2021 r.

Publikacje 2020

Publikacje 2019

Publikacje 2018

Europejskie sprawozdanie z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych za 2017 r. 

Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Litwy: Pobierz plik PDF (EN) lub Pobierz PDF (LT)

Arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR: Pobierz plik PDF (EN)

Desi profil Litwy: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz streszczenie PDF (LT)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2017

Litwa zajmuje 13. miejsce w DESI 2017. Wyniki Litwy są wyższe od średniej UE we wszystkich wymiarach, z wyjątkiem kapitału ludzkiego, gdzie postępy były ograniczone. Litwa nadal osiąga dobre wyniki w zakresie łączności, ale rośnie wolniej niż średnia UE. Litwa znacznie się poprawiła w zakresie integracji technologii cyfrowych i cyfrowych usług publicznych

Desi profil Litwy: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz streszczenie PDF (LT)

Publikacje 2016

Pobierz profil kraju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w formacie pdf (EN); podsumowanie pdf (LT)

Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentacja punktu zasilania (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe w sprawie europejskiego sprawozdania z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych (EDPR*) w formacie pdf (EN) (LT)

Pobierz arkusze informacyjne EDPR w formacie pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – wyniki krajów w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach przedstawiono dane z krajów UE w takich dziedzinach jak kapitał ludzki, łączność, integracja technologii cyfrowych i cyfrowe usługi publiczne.

Zobacz też