Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Objava

Posvetovanje o beli knjigi: „Kako obvladati potrebe po digitalni infrastrukturi v Evropi?“

Komisija namerava zbrati mnenja o scenarijih, opisanih v beli knjigi, in vsem zainteresiranim stranem zagotoviti: Države članice, civilna družba, industrija in akademiki so priložnost, da prispevajo k prihodnjim predlogom Komisije na tem področju.

Consultation on White Paper: “How to master Europe’s digital infrastructure needs?”

Bela knjiga „Kako obvladati potrebe po digitalni infrastrukturi v Evropi?“ analizira izzive, s katerimi se Evropa trenutno sooča pri uvajanju prihodnjih omrežij povezljivosti, in predstavlja možne scenarije za prihodnost. Izzivi so številni: tehnologija, potrebe po naložbah, pomanjkanje enotnih telekomunikacijskih trgov, neenaki konkurenčni pogoji, odvisnost, razdrobljen pristop k upravljanju radiofrekvenčnega spektra, potreba po več inovacijah in industrijskih zmogljivostih v celotni telekomunikacijski vrednostni verigi, trajnost in varnost.

Obstaja več možnih scenarijev za reševanje teh izzivov, privabljanje naložb, spodbujanje inovacij, povečanje varnosti in doseganje pravega enotnega digitalnega trga. 

Ta sprejeti akt je na voljo za predložitev povratnih informacij za obdobje 18 tednov. Evropska komisija pripravi povzetek vseh prejetih mnenj in ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu kot prispevek za zakonodajno razpravo.