Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Väljaanne

Konsultatsioon valge raamatu teemal: „Kuidas rahuldada Euroopa digitaristu vajadusi?“

Komisjoni eesmärk on koguda arvamusi valges raamatus esitatud stsenaariumide kohta ja pakkuda kõigile sidusrühmadele järgmist: Nii liikmesriigid, kodanikuühiskond, tööstus kui ka teadlased annavad võimaluse anda oma panus komisjoni tulevastesse ettepanekutesse selles valdkonnas.

Consultation on White Paper: “How to master Europe’s digital infrastructure needs?”

Valges raamatus „Kuidas rahuldada Euroopa digitaristu vajadusi?“ analüüsitakse väljakutseid, millega Euroopa praegu tulevaste ühenduvusvõrkude kasutuselevõtul silmitsi seisab, ja esitatakse võimalikud tulevikustsenaariumid. Probleeme on mitu: tehnoloogia, investeerimisvajadused, ühtse telekommunikatsioonituru puudumine, võrdsete võimaluste puudumine, sõltuvus, killustatud lähenemisviis raadiospektri haldamisele, vajadus suurema innovatsiooni ja tööstusliku suutlikkuse järele kogu telekommunikatsiooni väärtusahelas, jätkusuutlikkus ja turvalisus.

Nende probleemide lahendamiseks, investeeringute ligimeelitamiseks, innovatsiooni edendamiseks, turvalisuse suurendamiseks ja tõelise digitaalse ühtse turu saavutamiseks on mitu võimalikku stsenaariumi. 

Vastu võetud õigusakti kohta saab tagasisidet anda 18 nädalat. Euroopa Komisjon teeb kogu tagasisidest kokkuvõtte ja edastab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule, et tagasisidet saaks õigusakti arutelus arvesse võtta.