Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Objava

Namembna zemlja

Ta brošura vsebuje kratek pregled Destinacije Zemlja: digitalni dvojček Zemlje nam pomaga pri doseganju trajnostne prihodnosti.

Kaj je pobuda Destinacija Zemlja? 

Ciljna Zemlja (DestinE) je pomembna pobuda Evropske komisije. Njegov cilj je razviti zelo natančen digitalni model Zemlje (digitalni dvojček) za spremljanje in predvidevanje okoljskih sprememb in človeškega vpliva v podporo trajnostnemu razvoju. Za dosego tega ambicioznega cilja Komisija združuje moči z evropsko znanstveno in industrijsko odličnostjo, da bi dokazala, kako lahko digitalne tehnologije učinkovito prispevajo k bolj trajnostni in digitalni prihodnosti.

V podporo reševanju kompleksnih okoljskih izzivov bo pobuda DestinE oblikovalcem politik pomagala pri:

 • spremljanje in simulacija razvoja zemeljskega sistema (kopenske, morske, atmosfere, biosfere) in človeških posegov;
 • predvidevanje okoljskih nesreč in posledičnih socialno-ekonomskih kriz, da bi rešili življenja in preprečili velike gospodarske recesije;
 • omogočiti razvoj in preskušanje scenarijev za vse bolj trajnostni razvoj.

DestinE lahko koristi od naložb držav članic v okviru njihovih načrtov sklada za okrevanje in odpornost v kombinaciji z digitalno Evropo (v okviru Skupnega podjetja EuroHPC) in programom Obzorje Evropa za povezane raziskovalne dejavnosti.

Usoda za družbo in okolje

 

Diagram DestinE lahko pomaga na področjih, kot so podnebne spremembe, obvladovanje tveganja naravnih nesreč, energija, kmetijstvo

Zakaj DestinE za Evropo? 

Ikona satelitske orbite na svetu

Z dokazi podprt razvoj politike

Dostopni in interoperabilni podatki so v središču podatkovno vodenih inovacij in ekološkega prehoda. Usoda bo pripomogla k ustvarjanju znanja, osredotočenega na uporabnika, v podporo ciljem dvojnega digitalnega in zelenega prehoda. Z opiranjem na geoprostorske in socialno-ekonomske podatke v povezavi s simulacijskimi modeli v digitalne dvojčke bodo imeli nosilci odločanja, strokovnjaki in nestrokovni uporabniki dostop do visokokakovostnih informacij, storitev, zaupanja vrednih modelov, scenarijev, napovedi in vizualizacije v zvezi z velikimi okoljskimi in družbenimi izzivi. Prvič bodo smernice o zanesljivosti osnovnih napovedi podpirale učinkovito odločanje.

COGS za svetom, pri čemer se listi rastejo z vrha

 
Prispevek k evropskemu zelenemu dogovoru

Ključnega pomena je, da storimo vse, kar je v naši moči, da bi razumeli, kako se bo naše podnebje razvijalo v prihodnjih desetletjih, ne le za politike blaženja podnebnih sprememb, temveč tudi za krepitev odpornosti proti podnebnim spremembam. Destina bo ponudila digitalni dvojček zemeljskega sistema z doslej največjimi podrobnostmi. Oblikovalci politik jo bodo uporabili za boljše razumevanje vpliva podnebnih sprememb, npr. na rabo zemljišč, prehransko varnost ali vodne vire, za boljšo oceno morebitnega učinka zakonodaje in oblikovanje ustreznih blažilnih ukrepov.

Ikone ljudi, ki stojijo pred oblakom

 
Dostop do podatkov in primerjalnih modelov

Uporabniki bodo imeli dostop do modelov DestinE, algoritmov, aplikacij ter naravnih in socialno-ekonomskih podatkov v oblaku za izkoriščanje in preskušanje lastnih modelov. Celotni sistem in njegove komponente (odprta jedrna platforma, digitalni dvojčki in storitve) bodo uporabniku prijazni in prožni, da se bodo lahko prilagajali širokemu spektru potreb in scenarijev uporabnikov.

Ikone ljudi, ki stojijo za dvema rumenima črtama

 
Uporabniške in izvedljive napovedi

Usoda lahko prinese inovacije v strokovnih sistemih za ustvarjanje novega znanja. Ponudniki energije lahko na primer načrtujejo dolgoročno razpoložljivost obnovljivih virov energije, ki so odvisni od vremena, in oblikujejo vire globoke geotermalne energije. Sektor civilne zaščite in pozavarovalnica lahko preskusita strategije za preprečevanje in zmanjševanje tveganj ter učinkovitost obvladovanja tveganja nesreč.

 

Ključne sestavine zdravila DestinE

Odprta osrednja platforma

V središču projekta DestinE bo uporabniku prijazno in varno digitalno modeliranje v oblaku in odprta platforma za simulacijo. Program DestinE bo odprl širokemu krogu deležnikov, od strokovnjakov, znanstvenikov in oblikovalcev politik do posameznih uporabnikov.  

Infografika, ki prikazuje odprto jedrno platformo, ki jo napajajo infrastrukture v oblaku, viri podatkov, visokozmogljivostno računalništvo in pomoč različnim skupinam uporabnikov

Destinsko podatkovno jezero

Za učinkovito upravljanje in ponudbo različnih virov podatkov bo družba DestinE uporabila namensko podatkovno jezero: zbirka podatkov, ki temelji na združevanju razpršenih virov podatkov.  

Infografika, ki prikazuje jezera podatkov, ki se napajajo s podatki interneta stvari, podatki o uporabnikih, podatkih o vremenu, podnebju, morju, potresnih, družbi in gospodarstvu

Digitalni dvojčki

Digitalni dvojčki so zrcali resničnosti, simulatorji, ki ponavljajo resničnost, omejeno s podatki v realnem času. Uporabljeni so bili v industrijskih postopkih za izboljšanje splošne učinkovitosti proizvodnje. Zdaj vstopajo v številne druge sektorje (energija, promet, zdravje, pametna mesta, podnebne spremembe, kmetijstvo itd.).

Infografika, ki prikazuje virtualni prostor, ki zrcali dejanski prostor prek podatkov

Destinski digitalni dvojčki, so digitalne kopije zelo kompleksnega zemeljskega sistema in bodo zgrajeni v okviru tematskih kategorizacije z različnih področij znanosti o Zemlji, kot so skrajne naravne nesreče, prilagajanje podnebnim spremembam, oceani ali biotska raznovrstnost. Končni cilj je povezati te digitalne kopije v celovit digitalni dvojček celotnega zemeljskega sistema.

Digital_Twins_graph_update20220325_cV98zUPZE3kAu74JK1DsoNH44WA_84822.png

Začetna faza (do konca leta 2024): Prvi digitalni dvojčki

Digitalni dvojčki, razpršeni po evropskih sektorjih

Digitalni dvojček ekstremnih naravnih nesreč bo združeval podatke z zmogljivostmi za simulacijo doslej največje hitrosti in interaktivnosti. Nosilci odločanja bodo lahko bolj natančno predvideli pojav in posledice ekstremnih naravnih dogodkov (npr. poplave, suše, gozdni požari). Informacije o zanesljivosti osnovnih napovedi jim bodo pomagale oceniti, kako verjetno so njihove strategije obvladovanja tveganja zaupanja vredne.

Primer:  Načrti za obvladovanje poplav ali suše za ranljiva povodja. Organi in oblikovalci politik bodo lahko preizkusili učinkovitost morebitnih blažilnih ukrepov:  

 • Na področju civilne zaščite: razvoj lokalnih načrtov za obvladovanje izrednih razmer z visoko ločljivostjo; 
 • V kmetijstvu: ponovno uporabo odpadnih voda in poljščin, odpornih na sušo;
 • Na področju energetike in prometa: priprava na motnje pri hidroelektrarnah in hlajenje termoelektrarn

Digitalni dvojček za prilagajanje podnebnim spremembam se bo uporabljal za napovedovanje vpliva podnebnih sprememb z zanesljivostjo brez primere na regionalni in nacionalni ravni. EU in države članice bo podpiral pri razvoju zaupanja vrednih in zanesljivih strategij prilagajanja za ublažitev učinkov podnebnih sprememb.

Primer: Usoda bo podpirala pametno kmetijstvo. Na podlagi analize podatkov in ustreznih trendov (npr. predvidene sezone padavin ali suše in njihova povezava z morebitnimi boleznimi rastlin ali napadi) bo pripomogla k sprejetju stroškovno učinkovitejših in trajnostnih strategij kmetovanja. Usoda bo kmetijskim organom zagotovila smernice o kakovosti osnovnih napovedi in jim tako pomagala oceniti verodostojnost njihovih ukrepov.

Drugi digitalni dvojčki

Po letu 2023 bo program DestinE podpiral dodatne digitalne dvojčke, kot so tisti, ki vključujejo oceane, biotsko raznovrstnost ali migracije. V več državah članicah nastajajo tudi digitalni dvojčki za pametna mesta. To bo prispevalo k doseganju popolnega digitalnega dvojčka Zemlje.

Urbani digitalni dvojčki so virtualna predstavitev mestnega okolja: stavbe, ulice, parki in drevesa.

Digitalni dvojčki, razpršeni po evropskih sektorjih

Pametna mesta in digitalni dvojčki @metamoworks do iStock

Z uporabo najsodobnejših tehnologij, kot sta shranjevanje v oblaku in visokozmogljivostno računalništvo, vključujejo podatke v realnem času prek senzorjev (npr. prometnih signalov, električnih omrežij), ki jih uporabljajo mestni oddelki in oblikovalci politik, in sicer z vizualizacijo v realnem času za:

 • izboljšanje urbanističnega načrtovanja in upravljanja infrastrukture
 • upravljanje mestnega prometa
 • napovedati ekstremne vremenske pojave
 • izboljšanje zbiranja odpadkov
 • zmanjšanje porabe energije

Destinski partnerji

Pod vodstvom Evropske komisije in ob usklajevanju z državami članicami, znanstvenimi skupnostmi in drugimi deležniki bodo odprto jedrno platformo in prva dva digitalna dvojčka izvajali trije pooblaščeni subjekti:

Financiranje uslužbenke  

Ikona denarske blazine z evrom na sprednji strani

 • Program za digitalno Evropo za izvajanje pobude
 • Obzorje Evropa, evropski okvirni program za raziskave, za dejavnosti raziskav in inovacij v podporo pobudi DestinE
 • Sklad za okrevanje in odpornost za dejavnosti držav članic, povezane z DestinE

Načrt DestinE

Države članice lahko vlagajo v elemente za pomoč pri digitalnem dvojčku, vključno s podatki in umetno inteligenco, razvojem odprtega jedra in digitalnimi dvojčki za podnebne spremembe in naravne nesreče.