Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Objava

Informativni pregled akta EU o kibernetski solidarnosti

Prenesite informativni pregled za več informacij o aktu EU o kibernetski solidarnosti.

Digitalno ustvarjeni oblak je v središču slike, obkrožen z zapletenimi omrežji vodov in pik, ki predstavljajo povezave ali pretok podatkov. V oblaku je bela ikona ključavnice, ki simbolizira kibernetsko varnost. Vidno besedilo „SOLIDARITY ACT EU CYBER“ je v sredinskem delu slike prikazano s krepkimi belimi črkami. V spodnjem levem kotu sta dve ključni oznaki: „#CyberSecEU #DigitalEU.“

Cilj akta EU o kibernetski solidarnosti je okrepiti zmogljivosti v EU za odkrivanje pomembnih kibernetskih groženj in napadov velikega obsega ter pripravo in odzivanje nanje. Akt vključuje evropski sistem opozarjanja na kibernetsko varnost, sestavljen iz centrov za varnostne operacije, ki so medsebojno povezani po vsej EU, in celovit mehanizem za izredne kibernetske razmere za izboljšanje kibernetske odpornosti EU.

Za pregled akta EU o kibernetski solidarnosti prenesite informativni pregled v angleščini, francoščini ali nemščini.

Datoteke za prenos

EU Cyber Solidarity Act factsheet - EN
Prenesi 
EU Cyber Solidarity Act factsheet - FR
Prenesi