Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Factsheet / infographic | Publikacja

Unijny akt w sprawie cybersolidarności – zestawienie informacji

Pobierz notę informacyjną, aby dowiedzieć się więcej o unijnym akcie w sprawie cybersolidarności.

Chmura produkowana cyfrowo jest centralnym elementem obrazu, otoczona złożonymi sieciami linii i kropek reprezentujących połączenia lub przepływy danych. Wewnątrz chmury znajduje się ikona białej śluzy, symbolizująca cyberbezpieczeństwo. Widoczny tekst „EU CYBER SOLIDARITY ACT” wyświetla się pogrubioną białą czcionką w środkowej dolnej części obrazu. W lewym dolnym rogu znajdują się dwa hasztagy: „#CyberSecEU #DigitalEU”.

Unijny akt o cybersolidarności ma na celu wzmocnienie zdolności w UE w zakresie wykrywania poważnych zagrożeń i ataków cyberbezpieczeństwa na dużą skalę, przygotowania się na nie i reagowania na nie. Akt ten obejmuje europejski system ostrzegania o cyberbezpieczeństwie, złożony z centrów monitorowania bezpieczeństwa połączonych w całej UE, oraz kompleksowy mechanizm cyberkryzysowy mający na celu poprawę cyberodporności UE.

Przegląd unijnego aktu o cybersolidarności można znaleźć w arkuszu informacyjnym w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Pliki do pobrania

EU Cyber Solidarity Act factsheet - EN
Pobierz 
EU Cyber Solidarity Act factsheet - FR
Pobierz