Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikācija

ES Kibersolidaritātes akta faktu lapa

Lejupielādējiet faktu lapu, lai uzzinātu vairāk par ES Kibersolidaritātes aktu.

Digitāli pārveidots mākonis ir centrāls attēla elements, ko ieskauj komplicēti līniju un punktu tīkli, kas atspoguļo savienojumus vai datu plūsmas. Mākonī ir balta slūžu ikona, kas simbolizē kiberdrošību. Attēla centrā apakšējā daļā pamanāmais teksts “EU CYBER SOLIDARITY ACT” ir attēlots treknrakstā un baltā krāsā. Apakšējā kreisajā stūrī ir divi tēmturi: “#CyberSecEU #DigitalEU.”

ES Kibersolidaritātes akta mērķis ir stiprināt ES spējas atklāt būtiskus un plaša mēroga kiberdrošības apdraudējumus un uzbrukumus, sagatavoties tiem un reaģēt uz tiem. Akts ietver Eiropas kiberdrošības brīdināšanas sistēmu, ko veido visā ES savstarpēji savienoti drošības operāciju centri, un visaptverošu kiberdrošības ārkārtas mehānismu, lai uzlabotu ES kibernoturību.

Lai iegūtu pārskatu par ES Kibersolidaritātes aktu, lejupielādējiet faktu lapu angļu, franču vai vācu valodā.

Lejupielādēšanai

EU Cyber Solidarity Act factsheet - EN
Lejupielādēt 
EU Cyber Solidarity Act factsheet - FR
Lejupielādēt