Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Publikation

God praxis från 2023 års europeiska bredbandspris

I denna broschyr presenteras de 14 projekt för god praxis som vinnare och finalister av 2023 års europeiska bredbandspris.

Good practices from the 2023 European Broadband Awards

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Gruppfoto av vinnarna

Genom det årliga europeiska bredbandspriset lyfter EU-kommissionen fram god praxis inom europeiska bredbandsprojekt som visar på innovativa sätt att uppnå målen för det digitala decenniet. Syftet med priset är att identifiera, erkänna och dela med sig av god praxis när det gäller planering, förvaltning och genomförande av nätverk med hög kapacitet i Europa.

I dennabroschyr presenteras de 14 projekt som vann 2023 års europeiska bredbandspris. De visar på god praxis som kan fungera som värdefulla modeller för andra projekt att lära av och reproducera i hela Europa. Denna goda praxis bedöms av en expertjury och delas ut av Europeiska kommissionen vid en ceremoni i Bryssel den 21 november 2023 och ingår i fem priskategorier:

Kategori 1: Innovativa modeller för finansiering, affärsverksamhet och investeringar

Vinnare:

Utvidgning av Siro-nätverket – Irland

Finalister:

Utveckling av nästa generations infrastruktur för tillträde – Litauen

Lägre Österrike – innovativ finansiering av offentlig-privata partnerskap för att förse landsbygdsområden med hållbara FTTH-tjänster – Österrike

Kategori 2: Kostnadsminskande åtgärder och saminvestering

Vinnare:

Race Against Fagradalsfjall: Effektiv läggning av fibrer under ett aktivt vulkanutbrott – Island

Finalister:

Programmet för strategiska anslutningspunkter – Irland

Hermes: Sammanslagning av Energie AG Telekom och Fibre Service OÖ Infrastructures – Österrike

Kategori 3: Socioekonomiska effekter på landsbygden och i avlägsna områden

Vinnare:

Trysil: bredband för alla – Norge

Finalister:

RO-NET: Uppbyggnad av en nationell bredbandsinfrastruktur i missgynnade områden med hjälp av strukturfonderna – Rumänien

Unico – Demanda Rural – Spanien

Kategori 4: Efterfrågegenerering och utnyttjande av konnektivitet

Vinnare:

Bredband 4Var och en: Plan för utveckling av bredbandsinfrastruktur för en hållbar stad Solin – Kroatien

Finalister:

Landstäckande TV för Norra Satakuntaområdet – Finland

internet.gov.pl – Informationssystem för fast internetåtkomst – Polen

Kategori 5: Gränsöverskridande och internationell konnektivitet

Vinnare:

Rheintal Internet Exchange: Projektet ”Around the Lake Bostance” – Österrike, Tyskland, Liechtenstein och Schweiz

Finalist:

Geuzenet – Tyskland inför fasta trådlösa tjänster

Europeiska kommissionen vill tacka alla projekt för att de bidrar till att skapa konnektivitet för medborgarna i EU och för att de ansökt om 2023 års europeiska bredbandspris. Grattis till alla utvalda finalister och vinnare!

Läs mer


 

Dokument

Brochure - Good Practices from the 2023 European Broadband Awards
Hämta 
Group Photo of the Winners and Finalists
Hämta 
Map Illustration Good Practices from the 2023 European Broadband Awards
Hämta 

Contributor

Europeiska byrån för bredbandskompetens (European Broadband Competence Offices Network Support Facility).