Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Flash information om utplacering av avancerade nationella QCI-system och resultat av nätverkssamtal

Resultaten av förslagsinfordran: Utbyggnad av avancerade nationella QCI-system och -nätverk inom ramen för programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL).

Kretsar mot blå bakgrund

Dokument

Flash_call_info: DIGITAL-2022-QCI-02
Hämta